#EUandMyFood

Всички обичаме храната.

Тя носи здраве на нашите семейства, поддържа културата и традициите и създава хубави спомени.

Накратко, храната е част от нашата идентичност.

Кампанията „ЕС и храната“ е насочена към безопасните и питателни храни. Към здравето на животните и отношението ни към тях. Към грижите за околната среда — почвата, водата и въздуха — благодарение на тях отглеждаме култури, от които произвеждаме храна за консумиране.

Проучете и споделете с приятели!

Храната е живот. Гледайте видеоматериала

Системата на ЕС осигурява храни, на които можем да имаме доверие...

Всички искаме храната да е безопасна, да може са проследим съставките ѝ, а твърденията за ползата от нея да са доказани. ЕС гарантира, че земеделските стопани, производителите и супермаркетите осигуряват висока степен на безопасност за своите продукти и предоставят достъпна информация за потребителите относно всички съставки и техния произход.

Най-високите в света стандарти за безопасност на храните
Най-високите в света стандарти за безопасност на храните

ЕС извършва научни оценки на безопасността на храните, тяхната хранителна стойност и алергенност.

Белгия: Насекоми в храните
Белгия: Насекоми в храните

ЕС започна оценка на безопасността на насекомите в храните — богат източник на протеини в хранителните режими в световен мащаб. Междувременно някои държави от ЕС, например Белгия, прилагат „политика на търпимост“ като предпазна мярка срещу опасения на потребителите за безопасността или алергични реакции. (EN | FR | NL)

Изчисляване на хранителния прием за всички възрасти
Изчисляване на хранителния прием за всички възрасти

„Нашият интерактивен инструмент позволява на диетолозите и други медицински специалисти да правят бързи и лесни изчисления въз основа на референтните стойности на ЕОБХ за хранителния режим.“ — проф. Andonki Naska, Атински университет и експерт на ЕОБХ

Финландия: Насърчаване на национално равнище на здравословен хранителен режим
Финландия: Насърчаване на национално равнище на здравословен хранителен режим

Органите в държавите — членки на ЕС, предоставят национални насоки за здравословно хранене, съобразени с местните традиции и подкрепени с научно доказана информация на ЕОБХ. Добър пример са общите указания относно безопасната употреба на храни и риба във Финландия. (EN | FI | SE)

Информиран избор на храни за вашето семейство
Информиран избор на храни за вашето семейство

„За да защитим потребителите от подвеждаща информация върху етикетите на храните, ние ги проверяваме с научни методи, преди да бъдат одобрени от ЕС.“ — проф. Dominque Turck, Университет на Лил и експерт на ЕОБХ

Хърватия: правилно разбиране на етикетите на храните
Хърватия: правилно разбиране на етикетите на храните

Ако знаете точно какво означава информацията върху етикетите на храните, когато ги четете, тя може да помогне за предотвратяване на хранителни отравяния и разхищение на храна: „срок на годност“ се отнася до безопасността на храните, а „най-добро преди“ — до тяхното качество. (HR | EN)

Хигиена на храните и удобство
Хигиена на храните и удобство

Правилното съхранение и манипулации — по време на производството, доставката, търговията на дребно и вкъщи — запазват безопасността на храната и улесняват употребата ѝ, като се предотвратява генерирането на отпадъци.

Австрия: По следите на микробите
Австрия: По следите на микробите

Многобройни съвети за потребителите как да се избегне хранително отравяне: пазаруване и съхранение, размразяване и приготвяне, практики за почистване и важни хранителни заболявания, за които трябва да знаят. (DE | EN)

...грижи се за животните...

Здравето ни е свързано със здравето на животните. Хиляди животински видове живеят заедно с нас на тази планета. Около 30 % от храните в Европа са с животински произход, а две трети от земеделските култури се използват за изхранване на животни. Трябва да опазваме здравето на животните, да ги храним правилно и да се грижим за тях, за да защитим и собственото си здраве.

Единно здравеопазване
Единно здравеопазване

„Човешкото здраве, здравето на животните и околната среда са взаимно свързани. Това означава, че болестите могат да се предават от животни на хора и обратното. Част от усилията да се избегне това е да се подсигури здравето на нашите животни чрез правилното им хранене и полагане на необходимите грижи за тях.“ — Marta Hugas, главен научен експерт на ЕОБХ.

Животни без болести
Животни без болести

Хранителните заболявания и антимикробната резистентност могат да се разпространяват чрез животни. Животните трябва да са здрави, като същевременно се спазва правилна употреба на ветеринарномедицинските продукти.

Германия: Борбата с антимикробната резистентност продължава да бъде приоритет
Германия: Борбата с антимикробната резистентност продължава да бъде приоритет

Широко разпространената употреба на антибиотици води до изграждането на защита у бактериите и те стават по-резистентни. Органите следят отблизо тази тенденция и предприемат мерки. (DE | EN)

Защита на животните
Защита на животните

ЕС подпомага земеделските производители да опазват добитъка. По този начин се гарантира поминъкът на селските общности, като се повишава безопасността на нашите храни.

Румъния: Усилия за ликвидиране на африканската чума по свинете
Румъния: Усилия за ликвидиране на африканската чума по свинете

Съвместната работата с ЕС и съседните държави помага за ранното откриване на африканската чума по свинете. Бързото премахване на кланичните трупове и преустановяването на лова в определени райони помага за ликвидирането на болестта. (EN | FR | RO)

Алтернативи на изпитванията върху животни
Алтернативи на изпитванията върху животни

Европа работи за намаляване на изпитванията върху животни в изследвания в областта на безопасността на храните в съответствие с ценностите на обществото и защото новите алтернативи понякога са по-ефикасни.

Германия създава регистър за проучвания върху животни
Германия създава регистър за проучвания върху животни

„Нашият регистър подобрява прозрачността и качеството на изследванията, като помага да се избегнат ненужните опити с животни.“ — Проф. д-р Andreas Hensel, Председател на BfR (DE | EN)

...и опазва околната среда

Храната се добива от природата. Изменението на климата и глобализацията променят хранителната екосистема. Опазването на ландшафта, реките и моретата е много важно за безопасността на нашите храни, за опазване на здравето и за да се радваме на живота си.

Устойчива среда за безопасни храни
Устойчива среда за безопасни храни

Храната се добива от селските райони, реките и морета, затова е много важно да опазим почвата, въздуха и водата чисти и годни за живот.

Австрия: Устойчиви земеделски практики
Австрия: Устойчиви земеделски практики

Почвите и торовете, семената, отглеждането на културите, растителната защита, опрашителите, биологичното разнообразие и качеството на водите допринасят за редовното осигуряване на храна, като същевременно се опазва околната среда. (DE | EN)

Защита на дивите животни
Защита на дивите животни

Птиците, пчелите и всички животински видове от дивата природа се нуждаят от защита и грижи за поддържане на богата флора и фауна.

Белгия: Проект за здравето на пчелите
Белгия: Проект за здравето на пчелите

Пчелите са от жизненоважно значение за хранителната верига, тъй като опрашват земеделските култури и произвеждат мед. Успехът на усилията на ЕС да спре намаляването на пчелните семейства зависи от национални изследователски проекти като този в Белгия. (FR | NL)

Здраве на растеният
Здраве на растенията

Около 70 % от енергията в храната идва от растения. Затова е необходимо да помагаме на земеделските стопани, производители и продавачи на растения да опазват земеделските култури, растения и семена от вредители и болести.

Опазване на маслинените дървета в Европа
Опазване на маслинените дървета в Европа

Xylella fastidiosa е бактерия, която напада растения в Европа от 2013 г., особено маслинови дървета. В засегнатите държави е въведен контрол за предотвратяване на разпространението на бактерията, а изследователите спешно търсят решения.

Свят на пластмаси
Свят на пластмаси

Пластмасовите микрочастици са малки частици пластмаса с дължина по-малко от 5 милиметра, които могат да бъдат вредни за океаните и водните организми. Всички ние можем да помогнем пластмасите да не попадат в океана.

Германия: Нарастваща загриженост относно пластмасовите микрочастици
Германия: Нарастваща загриженост относно пластмасовите микрочастици

В Германия нараства осведомеността и загрижеността относно пластмасовите микрочастици в храните, но много въпроси остават без отговор както сред учените, така и сред широката общественост. Научната общност реагира чрез инициативи като тази. (DE | EN)