#EUandMyFood

Všichni milujeme jídlo.

Přispívá ke zdraví našich rodin, k naší kultuře a tradicím a podílí se na našich nejpříjemnějších vzpomínkách.

Jídlo je prostě součástí naší identity.

Kampaň „EU a moje potraviny“ se týká bezpečných a výživných potravin. Zabývá se zdravím našich zvířat a tím, jak s nimi zacházíme. Zabývá se i péčí o naše životní prostředí, tj. půdu, vodu a vzduch, které slouží k výživě plodin, jež jsou zdrojem většiny toho, co jíme.

Zjistěte více a sdílejte se svými přáteli!

Moje potraviny, můj život. Podívejte se na video.

Systém EU zajišťuje potraviny, kterým můžeme důvěřovat...

Všichni chceme potraviny, které jsou bezpečné, složky, které můžeme vysledovat, a tvrzení o prospěšnosti potravin, která je možné prokázat. EU dbá na to, aby zemědělci, výrobci a obchodníci zajišťovali u svých produktů a výrobků vysokou úroveň bezpečnosti a poskytovali spotřebitelům dostupné informace o všech složkách a jejich původu.

Nejvyšší normy bezpečnosti potravin na světě
Nejvyšší normy bezpečnosti potravin na světě

EU vědecky vyhodnocuje bezpečnost potravin, jejich výživovou hodnotu a alergenitu.

Belgie: Hmyz v potravinách
Belgie: Hmyz v potravinách

EU začala posuzovat bezpečnost hmyzu v potravinách, jako bohatého zdroje bílkovin ve stravě po celém světě. Některé země EU jako např. Belgie prozatím uplatňují k ochraně spotřebitelů z obavy o bezpečnost nebo z alergických reakcí „politiku tolerance“. (EN | FR | NL)

Vypočítejte příjem živin pro všechny věkové skupiny
Vypočítejte příjem živin pro všechny věkové skupiny

„Náš interaktivní nástroj umožňuje výživovým specialistům a zdravotnickým pracovníkům provádět rychlé a snadné výpočty pomocí výživových referenčních hodnot EFSA.“ – Prof. Androniki Naska, Aténská univerzita, odbornice z úřadu EFSA

Finsko: Podpora zdravé stravy na vnitrostátní úrovni
Finsko: Podpora zdravé stravy na vnitrostátní úrovni

Orgány v členských státech EU vydávají vnitrostátní pokyny pro zdravé stravování, upravené podle místních zvyků a podložené vědeckými důkazy úřadu EFSA. Dobrým příkladem jsou všeobecné pokyny k bezpečnému používání potravin a ryb ve Finsku. (EN | FI | SE)

Informovaný výběr potravin pro vaši rodinu
Informovaný výběr potravin pro vaši rodinu

„Abychom spotřebitele chránili před zavádějícími tvrzeními na etiketách potravin, vědecky je kontrolujeme předtím, než je EU schválí.“ – Prof. Dominique Turck, Univerzita Lille, odborník z úřadu EFSA

Chorvatsko: správné porozumění etiketám potravin
Chorvatsko: správné porozumění etiketám potravin

Pokud při čtení etiket potravin rozumíte přesně tomu, co tyto informace znamenají, můžete předejít otravě potravinami a zabránit zbytečnému plýtvání: „Spotřebujte do...“ se týká bezpečnosti potravin, „Minimální trvanlivost do...“ se vztahuje k jejich kvalitě. (HR | EN)

Hygiena potravin a polotovary
Hygiena potravin a polotovary

Správné skladování a manipulace – během výroby, přepravy, v maloobchodních prodejnách i v domácnostech – zajistí bezpečnost a snadné používání potravin a zabrání plýtvání.

Rakousko: Po stopách mikrobů
Rakousko: Po stopách mikrobů

Velké množství rad spotřebitelům, jak se vyhnout otravě potravinami: nakupování a skladování, rozmrazování a příprava, postupy při čištění a úklidu a důležité nemoci přenášené potravou, na které je třeba dávat pozor. (DE | EN)

...pečuje o naše zvířata...

Naše zdraví souvisí se zdravím zvířat. Spolu s námi žijí na této planetě tisíce živočišných druhů. Přibližně 30 % potravin v Evropě jsou potraviny živočišného původu a dvě třetiny našich plodin slouží jako krmivo pro zvířata. Musíme chránit zdraví zvířat, řádně je krmit a pečovat o ně, a tím chránit i naše vlastní zdraví.

One Health
Jedno zdraví

„Lidské zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí jsou propojené. To znamená, že se nemoci mohou přenášet ze zvířat na člověka a naopak. V boji proti nim je třeba dbát o zdraví našich zvířat, řádně je krmit a pečovat o ně.“ – hlavní vědecká pracovnice úřadu EFSA Marta Hugas

Zvířata bez nemocí
Zvířata bez nemocí

Mezi zvířaty se mohou šířit nemoci přenášené potravou a antimikrobiální rezistence. Naše zvířata musíme chránit před nemocemi a podporovat správné používání veterinárních léčiv.

Německo: Boj proti antimikrobiální rezistenci zůstává prioritou
Německo: Boj proti antimikrobiální rezistenci zůstává prioritou

Rozšířené používání antibiotik vede k tomu, že se bakterie brání a stávající se rezistentnějšími. Orgány tento trend pozorně sledují a podnikají opatření. (DE | EN)

Ochrana zvířat
Ochrana zvířat

EU podporuje zemědělce v zajišťování ochrany hospodářských zvířat. Tím je zaručena existence venkovských společenství a vyšší bezpečnost našich potravin.

Rumunsko: Snaha o úplné vymýcení afrického moru prasat
Rumunsko: Snaha o úplné vymýcení afrického moru prasat

Spolupráce s EU a sousedními zeměmi pomáhá při včasném odhalování afrického moru prasat. Díky rychlému odstraňování mršin a lovu ve vyznačených oblastech je úplné vymýcení této nemoci na dosah. (EN | FR | RO)

Alternativy testování na zvířatech
Alternativy testování na zvířatech

Evropa se při výzkumech bezpečnosti potravin snaží v souladu se společenskými hodnotami omezit testování na zvířatech; důvodem je i to, že jsou někdy nové alternativy mnohem lepší.

Německo vytváří registr studií na zvířatech
Německo vytváří registr studií na zvířatech

„Náš registr zlepšuje transparentnost a kvalitu výzkumu a současně pomáhá zabránit zbytečným pokusům na zvířatech.“ – Prof. Dr. Dr. Andreas Hensel, prezident BfR (DE | EN)

... a chrání naše životní prostředí

Naše potraviny pocházejí z přírody. Změna klimatu a globalizace mění náš potravní ekosystém. Ochrana krajiny, řek a moří má zásadní význam, pokud jde o zajištění bezpečnosti našich potravin, ochranu našeho zdraví a to, abychom si mohli užívat našeho způsobu života.

Udržitelné životní prostředí pro bezpečné potraviny
Udržitelné životní prostředí pro bezpečné potraviny

Naše potraviny pocházejí z přírody, řek a moří, a proto je nezbytné udržovat půdu, vzduch a vodu, aby byly čisté a vhodné pro život.

Rakousko: Udržitelné postupy v zemědělství
Rakousko: Udržitelné postupy v zemědělství

Půda a hnojiva, osivo, pěstování plodin, ochrana rostlin, opylovači, biodiverzita a kvalita vody – to vše přispívá k zajištění pravidelné dodávky potravin a současně k ochraně životního prostředí. (DE | EN)

Ochrana našich volně žijících zvířat
Ochrana našich volně žijících zvířat

Ptáci, včely a všechny druhy volně žijící zvěře vyžadují ochranu a péči, abychom naši bohatou faunu a flóru zachovali.

Belgie: Projekt Zdravé včely
Belgie: Projekt Zdravé včely

Včely jsou důležité pro potravní řetězec, protože opylují plodiny a produkují med. Úsilí EU zaměřené na zastavení poklesu včelstev závisí na vnitrostátních výzkumných projektech, jako je například tento projekt v Belgii. (FR | NL)

Zdraví rostlin
Zdraví rostlin

Přibližně 70 % naší energie z potravin je rostlinného původu, a proto musíme pomáhat našim zemědělcům, pěstitelům a prodejcům při ochraně plodin, rostlin a osiva před škůdci a chorobami.

Záchrana evropských olivovníků
Záchrana evropských olivovníků

Xylella fastidiosa je bakterie, která v Evropě od roku 2013 napadá rostliny, především olivovníky. V postižených zemích jsou zavedeny kontroly, aby se bakterie nešířila, a výzkumní pracovníci naléhavě hledají řešení.

Plastový svět
Plastový svět

Mikroplasty jsou drobné částice plastů menší než pět milimetrů, které mohou být škodlivé pro naše mořské a vodní organismy. S tím, aby se plasty nedostávaly do oceánů, můžeme pomáhat všichni.

Německo: Rostoucí obavy z mikroplastů
Německo: Rostoucí obavy z mikroplastů

V Německu vzrůstá informovanost a obavy ohledně mikroplastů v potravinách, stále ale přetrvává řada nezodpovězených otázek, a to mezi vědci i širokou veřejností. Vědecká obec reaguje prostřednictvím iniciativ, jako je tato. (DE | EN)