#EUandMyFood

Vi elsker allesammen mad.

Mad spiller en rolle i vores familiers sundhed, vores kultur og traditioner og vores kæreste minder.

Kort sagt, mad er en del af vores identitet.

"EU og min mad": Det handler om sikre og nærende fødevarer og om vores dyr, deres sundhed, og hvordan vi behandler dem. Det handler om at passe på miljøet — jorden, vandet og luften — som nærer de afgrøder, der er grundstammen for så meget af det, vi spiser.

Få mere at vide, og del med dine venner.

Min mad, mit liv. Se videoen.

EU's ordninger sikrer fødevarer, som vi kan have tillid til ...

Vi vil alle gerne have fødevarer, der er sikre, ingredienser, vi kan spore, og påstande om fødevarer, som kan påvises. EU sikrer, at landbrugere, producenter og supermarkeder leverer sikre produkter og lettilgængelig produktinformation til forbrugerne om samtlige ingredienser og deres oprindelse.

Verdens højeste standarder for fødevaresikkerhed
Verdens højeste standarder for fødevaresikkerhed

EU udfører videnskabelige vurderinger af fødevarernes sikkerhed, næringsværdi og allergenicitet.

Belgien: Insekter i maden
Belgien: Insekter i maden

EU er begyndt at vurdere sikkerheden ved insekter i maden; insekter udgør en rig kilde til protein i kosten verden over. I mellemtiden anvender nogle EU-lande som f.eks. Belgien en "tolerancepolitik" for at beskytte forbrugerne mod problemer vedrørende sikkerhed eller allergiske reaktioner. (EN | FR | NL)

Beregning af ernæringsindtag for alle aldersgrupper
Beregning af ernæringsindtag for alle aldersgrupper

"Vores interaktive værktøj giver ernæringseksperter og andre sundhedspersoner mulighed for at foretage hurtige og enkle beregninger ved brug af EFSA's kostreferenceværdier." — Prof. Androniki Naska, universitetet i Athen, og en ekspert fra EFSA

Finland: Sund kost på landsplan
Finland: Sund kost på landsplan

Myndighederne i EU's medlemsstater udstikker nationale retningslinjer for sunde kostvaner, skræddersyet til lokale skikke og understøttet af videnskabelig dokumentation fra EFSA. Finlands generelle retningslinjer for sikker anvendelse af fødevarer og fisk er et godt eksempel. (EN | FI | SE)

Velbegrundede kostvalg for din familie
Velbegrundede kostvalg for din familie

"For at beskytte forbrugerne mod vildledende fødevaremærkning kontrollerer vi den, inden EU godkender den." — Prof. Dominique Turck, universitetet i Lille, og en ekspert fra EFSA

Kroatien: Forstå fødevaremærkning korrekt
Kroatien: Forstå fødevaremærkning korrekt

Hvis du forstår det, der står på fødevaremærkaterne, kan du undgå madforgiftning og unødvendigt madspild: "Sidste anvendelsesdato" vedrører fødevaresikkerheden, "bedst før", kvaliteten. (HR | EN)

Fødevarehygiejne og bekvemmelighed
Fødevarehygiejne og bekvemmelighed

Korrekt opbevaring og håndtering — under produktion, levering og detailsalg og i hjemmet — sikrer, at dine fødevarer er sikre og lette at bruge, og modvirker spild.

Østrig: På sporet af bakterier
Østrig: På sporet af bakterier

Masser af råd til forbrugerne om, hvordan man undgår madforgiftning: indkøb og opbevaring, optøning og tilberedning, rengøring og vigtige fødevarebårne sygdomme, man skal være opmærksom på. (DE | EN)

...passer på vores dyr...

Vores sundhed er forbundet med dyrenes velfærd. Vi deler denne planet med tusindvis af dyrearter. Ca. 30 % af Europas fødevarer kommer fra dyr, og to tredjedele af vores afgrøder anvendes til at fodre dem. Vi er nødt til værne om dyrenes velfærd, give dem passende foder og pleje dem for at kunne værne om vores egen sundhed.

Fælles sundhed
Fælles sundhed

"Menneskers sundhed, dyrs sundhed og miljøet er indbyrdes forbundne. Det betyder, at sygdomme kan overføres fra dyr til mennesker og omvendt. En led i bestræbelserne for at undgå dette er at sikre, at vores dyr til stadighed er sunde og fodres og plejes korrekt." — Ledende forsker ved EFSA, Marta Hugas

Sygdomsfrie dyr
Sygdomsfrie dyr

Fødevarebårne sygdomme og antimikrobiel resistens kan spredes via dyr. Vi er nødt til på en og samme tid at holde vores dyr sygdomsfri og fremme korrekt brug af veterinærlægemidler.

Tyskland: Bekæmpelse af antimikrobiel resistens er fortsat en prioritet
Tyskland: Bekæmpelse af antimikrobiel resistens er fortsat en prioritet

Den udbredte brug af antibiotika gør, at bakterier forsvarer sig og blive mere modstandsdygtige. Myndighederne følger denne tendens nøje og tager affære. (DE | EN)

Dyrebeskyttelse
Dyrebeskyttelse

EU hjælper landmændene med at beskytte deres besætninger. Dette bidrager til landdistrikternes overlevelse, samtidig med at vi gør vores fødevarer mere sikre.

Rumænien: Bestræbelser på at udrydde afrikansk svinepest
Rumænien: Bestræbelser på at udrydde afrikansk svinepest

Samarbejdet med EU og nabolandene er med til tidligt at påvise afrikansk svinepest. Hurtig bortskaffelse af slagtekroppe og jagt i afmærkede områder bringer os nærmere målet om udryddelse. (EN | FR | RO)

Alternativer til dyreforsøg
Alternativer til dyreforsøg

Europa arbejder på at reducere dyreforsøg inden for forskningen i fødevaresikkerhed i takt med, at samfundets værdier ændrer sig, og fordi nye alternativer nogle gange virker bedre.

Tyskland opretter et dyreundersøgelsesregister
Tyskland opretter et dyreundersøgelsesregister

"Vores register forbedrer gennemsigtigheden og kvaliteten af forskningen, samtidig med at det bidrager til at undgå unødvendige dyreforsøg." — Prof. dr. dr. Andreas Hensel, formand for Bundesinstitut für Risikobewertung (DE | EN)

... og beskytter vores miljø

Vores fødevarer stammer fra naturen. Klimaændringerne og globaliseringen gør, at vores fødevareøkosystem er under forandring. Bevarelsen af vores landdistrikter, floder og have er afgørende for, at vi kan sikre vores fødevarer, værne om vores sundhed og nyde en høj levestandard.

Et bæredygtigt miljø for sikre fødevarer
Et bæredygtigt miljø for sikre fødevarer

Vores fødevarer kommer fra vores landdistrikter, vores floder og vores havområder. Derfor er det afgørende, at vi holder jorden, luften og vandet rent, sådan at livet deri opretholdes.

Østrig: Bæredygtige landbrugsmetoder
Østrig: Bæredygtige landbrugsmetoder

Jord og gødning, frø, afgrødedyrkning, plantebeskyttelse, bestøvere, biodiversitet og vandkvalitet bidrager alle til at sikre en regelmæssig fødevareforsyning, samtidig med at de skåner miljøet. (DE | EN)

Beskyttelse af vores vilde dyr
Beskyttelse af vores vilde dyr

Fugle, bier og hele naturens verden skal beskyttes for at sikre vores rige dyre- og planteliv.

Belgien: Projekter for sunde bier
Belgien: Projekter for sunde bier

Bier er vigtige for fødevarekæden, fordi de bestøver vores afgrøder og producerer honning. EU's indsats for at standse nedgangen i bikolonier afhænger af nationale forskningsprojekter som dette i Belgien. (FR | NL)

Plantesundhed
Plantesundhed

Ca. 70 % af den energi, vi får fra vores fødevarer, kommer fra planter, så vi er nødt til at hjælpe vores landbrugere, planteavlere og sælgere med at beskytte deres afgrøder, planter og frø mod skadedyr og sygdomme.

Indsatsen for at redde Europas oliventræer
Indsatsen for at redde Europas oliventræer

Xylella fastidiosa er en bakterie, der har angrebet planter, navnlig oliventræer, i Europa siden 2013. Der er indført kontrolforanstaltninger i de berørte lande for at forhindre, at bakterien spreder sig, og forskere søger hurtigst muligt at finde frem til løsninger.

En verden af plastic
En verden af plastic

Mikroplast er små stykker af plast, som er mindre end 5 mm, og som kan skade vores havområder og vandlevende organismer. Vi kan alle være med til at holde havene fri for plastic.

Tyskland: Voksende bekymring omkring mikroplast
Tyskland: Voksende bekymring omkring mikroplast

I Tyskland er bevidstheden om og bekymringen over mikroplast i fødevarer støt stigende, men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål, både blandt forskerne og i den brede offentlighed. Forskerverdenen reagerer gennem initiativer som dette. (DE | EN)