#EUandMyFood

Me kõik armastame toitu.

See aitab pereliikmetel tervena püsida, on osa meie kultuurist ja pärimusest ning sellega on seotud palju häid mälestusi.

Lühidalt – toit on osa meie identiteedist.

„EL ja minu toit“ käsitleb ohutut ja täisväärtuslikku toitu. See käsitleb loomade tervist ja nende kohtlemist. Samuti käsitleb see keskkonna – mulla, vee ja õhu – kaitsmist. Just need hoiavad elus meie põllukultuure, kust on pärit suur osa meie toidust.

Uuri ja jaga sõpradega!

Minu toit, minu elu. Vaata videot.

ELi süsteem tagab meile toidu, mida võib usaldada ...

Me kõik soovime süüa toitu, mis on ohutu, mille koostisosade päritolu on teada ja mille kasulikkus on tõestatud. EL veendub, et talunikud, tootjad ja supermarketid pakuvad ohutuid tooteid ning tarbijatele kättesaadavat teavet toidu kõikide koostisosade ja nende päritolu kohta.

Maailma kõrgeimad toiduohutusstandardid
Maailma kõrgeimad toiduohutusstandardid

EL hindab teaduslikult toidu ohutust, toiteväärtust ja allergeensust.

Belgia: putukate kasutamine toiduks
Belgia: putukate kasutamine toiduks

EL on hakanud hindama, kas on ohutu kasutada toiduks putukaid, mida süüakse olulise valguallikana mitmel pool maailmas. Samal ajal kohaldavad mõned ELi riigid, nagu Belgia, nn sallivuspoliitikat, et säästa tarbijaid toiduohutuse või allergiliste reaktsioonidega seotud muredest. (EN | FR | NL)

Toitainete koguse arvutamine kõikide vanuserühmade jaoks
Toitainete koguse arvutamine kõikide vanuserühmade jaoks

„Meie interaktiivne töövahend võimaldab toitumisspetsialistidel ja teistel tervishoiutöötajatel teha kiireid ja lihtsaid arvutusi, kasutades EFSA toitumise võrdlusväärtusi. – Professor Androniki Naska, Ateena ülikooli ja EFSA ekspert

Soome: riik edendab tervislikku toitumist
Soome: riik edendab tervislikku toitumist

ELi liikmesriikide ametiasutused pakuvad kohalike tavadega kohandatud riiklikke tervisliku toitumise juhiseid, mis põhinevad EFSA teaduslikel tõenditel. Hea näide on Soome üldjuhised toidu ja kala ohutuks tarbimiseks. (EN | FI | SE)

Sinu pere teadlikud toiduvalikud
Sinu pere teadlikud toiduvalikud

„Et kaitsta tarbijaid eksitavate väidete eest toidu märgistusel, kontrollime neid väiteid teaduslikult, enne kui EL neile heakskiidu annab.“ – Professor Dominique Turck, Lille'i ülikooli ja EFSA ekspert

Horvaatia: toidu märgistuste mõistmine
Horvaatia: toidu märgistuste mõistmine

Kui tead täpselt, mida märgistused tähendavad, võib see aidata vältida toidumürgitust ja toidu raiskamist: „kõlblik kuni“ viitab toidu ohutusele, „parim enne“ aga toidu kvaliteedile. (HR | EN)

Toiduhügieen ja mugavus
Toiduhügieen ja mugavus

Toidu õige säilitamine ja käitlemine – tootmise, transpordi ja jaemüügi ajal ning kodus – aitab hoida toidu ohutuna ja hõlbustab selle kasutamist, vähendades ka raiskamist.

Austria: pisikute jälil
Austria: pisikute jälil

Palju kasulikke nõuandeid tarbijatele toidumürgituse vältimiseks: toidu ostmine ja säilitamine, sulatamine ja valmistamine, puhastamismeetodid ja teadlikkus olulistest toiduga levivatest haigustest. (DE | EN)

...hoolitseb loomade eest...

Meie tervis on seotud loomade tervisega. Koos meiega elavad siin planeedil tuhanded loomaliigid. Ligikaudu 30% Euroopa toidust on loomset päritolu ja loomasöödaks kasutatakse kaks kolmandikku meie põllukultuuridest. Meil tuleb kaitsta loomade tervist, neid hästi toita ja nende eest hoolitseda, et kaitsta seeläbi ka enda tervist.

Ühine tervis
Ühine tervis

„Inimeste tervis, loomade tervis ja keskkond on omavahel seotud. See tähendab, et haigused võivad kanduda loomadelt inimestele ja vastupidi. Seda aitab muu hulgas ära hoida loomade tervena hoidmine, õige söötmine ja nende eest hoolitsemine.“ – EFSA juhtivteadlane Marta Hugas

Taudivabad loomad
Taudivabad loomad

Toiduga levivad haigused ja antimikroobikumiresistentsus võivad edasi kanduda loomade kaudu. Tuleb tagada, et loomad oleksid taudivabad, edendades ka veterinaarravimite õiget kasutamist.

Saksamaa: võitlus antimikroobikumiresistentsusega jääb prioriteediks
Saksamaa: võitlus antimikroobikumiresistentsusega jääb prioriteediks

Antibiootikumide ulatusliku kasutamise tõttu püüavad bakterid end kaitsta ja muutuvad resistentsemaks. Ametiasutused jälgivad seda suundumust pingsalt ja tegutsevad. (DE | EN)

Loomakaitse
Loomakaitse

EL toetab talunikke kariloomade kaitsmisel. Seeläbi kaitstakse maakogukondade elatusallikaid ja suurendatakse samal ajal toidu ohutust.

Rumeenia: jõupingutused Aafrika seakatku tõrjumiseks
Rumeenia: jõupingutused Aafrika seakatku tõrjumiseks

Koostöö ELi ja naaberriikidega aitab Aafrika seakatku varakult avastada. Surnud loomade kiire eemaldamine ja jaht määratud aladel kiirendab haiguse kõrvaldamist. (EN | FR | RO)

Loomkatsete alternatiivid
Loomkatsete alternatiivid

Euroopas tegutsetakse, et vähendada toiduohutusuuringutes loomkatseid kooskõlas ühiskondlike väärtustega ja ka seetõttu, et uued alternatiivid on mõnikord tõhusamad.

Saksamaa võttis kasutusele loomkatsete registri
Saksamaa võttis kasutusele loomkatsete registri

„Meie register parandab uuringute läbipaistvust ja kvaliteeti ning aitab vältida tarbetuid loomkatseid.“ – Professor Andreas Hensel, BfR-i president (DE | EN)

... ja kaitseb keskkonda

Saame oma toidu loodusest. Toidu ökosüsteem on kliimamuutuste ja üleilmastumise tõttu muutumas. Maapiirkondade, jõgede ja merede kaitsmine on esmatähtis, kui soovime süüa ohutut toitu, kaitsta oma tervist ja tunda elust rõõmu.

Jätkusuutlik keskkond ohutu toidu tootmiseks
Jätkusuutlik keskkond ohutu toidu tootmiseks

Meie toit pärineb maapiirkondadest, jõgedest ja meredest. Seetõttu on esmatähtis hoida muld, õhk ja vesi puhta ja eluks sobilikuna.

Austria: jätkusuutlikud põllumajandustavad
Austria: jätkusuutlikud põllumajandustavad

Mullad ja väetised, seemned, põllukultuurid, taimekaitse, tolmeldajad, elurikkus ja vee kvaliteet – kõik aitavad tagada regulaarse toiduga varustatuse, kaitstes seejuures keskkonda. (DE | EN)

Metsloomade kaitse
Metsloomade kaitse

Linnud, mesilased ja kõik muud looduslikud liigid vajavad kaitset ja toitu, et säiliks meie rikkalik loomastik ja taimestik.

Belgia: tervete mesilaste projekt
Belgia: tervete mesilaste projekt

Mesilased on põllukultuuride tolmeldajate ja meetootjatena toiduahelas äärmiselt olulised. ELi tegevus mesilasperede vähenemise peatamiseks sõltub riiklikest uurimisprojektidest, näiteks kõnealune projekt Belgias. (FR | NL)

Taimetervis
Taimetervis

Umbes 70% toiduenergiast saadakse taimedest. Järelikult tuleb aidata talunikel, taimekasvatajatel ja -müüjatel kaitsta põllukultuure, taimi ja seemneid kahjurite ja haiguste eest.

Euroopa oliivipuude päästmine
Euroopa oliivipuude päästmine

Bakter Xylella fastidiosa on Euroopa taimi ja eriti oliivipuid rünnanud 2013. aastast. Asjaomastes riikides on kehtestatud kontrollimeetmed bakteri leviku takistamiseks ning teadlased otsivad kiiruga lahendusi.

Plastist maailm
Plastist maailm

Mikroplastid on pisikesed, alla viiemillimeetrised plastitükid, mis võivad olla kahjulikud ookeanidele ja veeorganismidele. Me kõik saame aidata takistada plasti ookeani sattumist.

Saksamaa: kasvav mure mikroplasti pärast
Saksamaa: kasvav mure mikroplasti pärast

Saksamaal on suurenemas teadlikkus toidus leiduvast mikroplastist ja ka mure selle pärast, kuid nii teadlastel kui ka üldsusel on veel palju vastamata küsimusi. Vastusena loovad teadusringkonnad algatusi, näiteks kõnealune algatus. (DE | EN)