#EUandMyFood

Me kaikki rakastamme ruokaa.

Se edistää perheidemme terveyttä, on osa kulttuuriamme ja perinteitämme ja palauttaa mieleen rakkaimpia muistoja.

Ruoka on siis osa identiteettiämme.

”EU ja minun ruokani” -ohjelmassa on kyse turvallisesta ja ravitsevasta ruoasta. Siinä on kyse eläinten terveydestä ja siitä, miten me niitä kohtelemme. Siinä on kyse ympäristöstä huolehtimisesta, maaperästä, vedestä ja ilmasta. Ne antavat voimaa viljelykasveille, jotka tuottavat suuren osan siitä, mitä syömme.

Tutustu ja jaa ystävillesi!

Minun ruokani, minun elämäni. Katso video.

EU:n järjestelmä tuottaa ruokaa, johon voimme luottaa...

Me kaikki haluamme, että ruoka on turvallista, että sen ainesosat voidaan jäljittää ja että väitteet sen hyödystä voidaan todistaa. EU varmistaa, että viljelijöiden, valmistajien ja supermarkettien toimittamat tuotteet ovat erittäin turvallisia ja että kuluttajat saavat helposti tietoa kaikista niiden ainesosista ja niiden alkuperästä.

Maailman tiukimmat ruoan turvallisuutta koskevat normit
Maailman tiukimmat ruoan turvallisuutta koskevat normit

EU arvioi tieteellisesti ruoan turvallisuutta, ravintoarvoa ja allergeenisuutta.

Belgia: Syötävät hyönteiset
Belgia: Syötävät hyönteiset

EU on alkanut arvioida syötävien hyönteisten turvallisuutta, sillä ne ovat runsas proteiinin lähde ruokavalioissa koko maailmassa. Jotkin EU-maat, kuten Belgia, soveltavat ”toleranssipolitiikkaa” kuluttajien suojaamiseksi turvallisuutta tai allergisia reaktioita koskevilta huolilta. (EN | FR | NL)

Ravinteiden saantia koskevat laskelmat kaikenikäisten osalta
Ravinteiden saantia koskevat laskelmat kaikenikäisten osalta

Vuorovaikutteisen työkalumme avulla ravitsemusasiantuntijat ja muut terveysalan ammattilaiset voivat tehdä helppoja ja nopeita laskelmia käyttämällä EFSAn ruokavaliota koskevia viitearvoja.” – Prof. Androniki Naska, Ateenan yliopisto ja EFSAn asiantuntija

Suomi: Terveellisen ruokavalion valtakunnallinen edistäminen
Suomi: Terveellisen ruokavalion valtakunnallinen edistäminen

EU:n jäsenvaltioiden viranomaiset antavat terveellisestä ruokavaliosta kansallisia ohjeita, jotka on mukautettu paikallisiin tapoihin ja joita EFSAn tieteellinen näyttö tukee. Suomen yleisohjeet elintarvikkeiden ja kalan turvallisesta käytöstä ovat hyvä esimerkki. (EN | FI | SE)

Tietoon perustuvia ruokavalintoja perheellesi
Tietoon perustuvia ruokavalintoja perheellesi

”Tarkastamme elintarvikkeiden merkinnät tieteellisesti ennen kuin ne hyväksytään EU:ssa. Näin kuluttajia voidaan suojella harhaanjohtavilta väitteiltä.” – Prof. Dominique Turck, Lillen yliopisto, EFSAn asiantuntija

Kroatia: elintarvikemerkintöjen ymmärtäminen oikein
Kroatia: elintarvikemerkintöjen ymmärtäminen oikein

Jos tiedät täsmälleen, mitä elintarvikkeiden merkinnät tarkoittavat, se voi auttaa estämään ruokamyrkytyksiä ja ruoan haaskausta: ”viimeisessä käyttöpäivässä” on kyse ruoan turvallisuudesta, ”parasta ennen” -merkinnässä sen laadusta. (HR | EN)

Elintarvikehygienia ja mukavuus
Elintarvikehygienia ja mukavuus

Asianmukainen säilytys ja käsittely – tuotannossa, kuljetuksessa, vähittäiskaupassa ja kotona – pitävät ruoan turvallisena ja helppokäyttöisenä sekä vähentävät jätettä.

Itävalta: Bakteerien jäljillä
Itävalta: Bakteerien jäljillä

Valtavasti tietoa kuluttajille siitä, miten ruokamyrkytys voidaan välttää: ostamisesta ja säilyttämisestä, sulattamisesta ja valmistamisesta, puhdistuskäytännöistä ja merkittävistä elintarvikevälitteisistä taudeista, joista on hyvä olla tietoinen. (DE | EN)

...huolehtii eläimistä...

Meidän terveytemme liittyy eläinten terveyteen. Maapallolla elää kanssamme tuhansia eläinlajeja. Noin 30 prosenttia Euroopan ruoasta on peräisin eläimistä, ja kaksi kolmasosaa sadosta käytetään niiden ruokkimiseen. Meidän on suojeltava eläinten terveyttä, ruokittava niitä hyvin ja huolehdittava niistä myös oman terveytemme suojelemiseksi.

Yksi terveys
Yksi terveys

”Ihmisten terveys, eläinten terveys ja ympäristö liittyvät tiiviisti yhteen. Se tarkoittaa, että taudit voivat siirtyä eläimistä ihmisiin ja toisin päin. Tämän torjuntaan kuuluu myös sen varmistaminen, että eläimemme pysyvät terveinä, niitä ruokitaan asianmukaisesti ja niistä pidetään huolta.” – EFSAn johtava tutkija Marta Hugas

Taudeista vapaat eläimet
Taudeista vapaat eläimet

Elintarvikevälitteiset taudit ja mikrobilääkeresistenssi voivat levitä eläinten välityksellä. Eläimet on pidettävä vapaana taudeista edistäen samalla eläinlääkkeiden oikeaa käyttöä.

Saksa: Mikrobilääkeresistenssin torjunta on edelleen ensisijaista
Saksa: Mikrobilääkeresistenssin torjunta on edelleen ensisijaista

Antibioottien laaja käyttö saa bakteerit puolustautumaan ja tekee niistä vastustuskykyisempiä. Viranomaiset seuraavat tätä kehitystä tiiviisti ja toteuttavat toimenpiteitä. (DE | EN)

Eläinten suojelu
Eläinten suojelu

EU tukee viljelijöitä karjan suojelussa. Näin taataan maaseutuyhteisöjen elinkeinot ja tehdään ruoasta turvallisempaa.

Romania: Toimet afrikkalaisen sikaruton hävittämiseksi
Romania: Toimet afrikkalaisen sikaruton hävittämiseksi

Yhteistyö EU:n ja naapurimaiden kanssa auttaa afrikkalaisen sikaruton varhaisessa havaitsemisessa. Ruhojen nopea poistaminen ja metsästäminen vain määrätyillä alueilla nopeuttavat taudin hävittämistä. (EN | FR | RO)

Eläinkokeiden vaihtoehdot
Eläinkokeiden vaihtoehdot

Euroopassa pyritään vähentämään eläinkokeiden käyttöä elintarvikkeiden turvallisuutta koskevassa tutkimuksessa. Tämä on yhteiskunnan arvojen mukaista, ja uudet vaihtoehdot myös toimivat joskus paremmin.

Saksassa perustetaan eläinkoerekisteri
Saksassa perustetaan eläinkoerekisteri

”Rekisterimme lisää tutkimuksen avoimuutta ja parantaa sen laatua sekä auttaa välttämään tarpeettomia eläinkokeita.” – Prof. Andreas Hensel, BfR:n puheenjohtaja (DE | EN)

...ja suojelee ympäristöämme

Ruokamme tulee luonnosta. Ilmastonmuutos ja globalisaatio muuttavat ruokaan liittyvää ekosysteemiä. Ruokamme turvallisuuden, terveytemme suojelun ja elämänlaatumme vuoksi on erittäin tärkeää suojella maaseutua, jokia, järviä ja meriä.

Kestävä ympäristö turvallisen ruoan saamiseksi
Kestävä ympäristö turvallisen ruoan saamiseksi

Ruokamme tulee maaseudulta, joista, järvistä ja meristä, joten on välttämätöntä pitää maaperä, ilma ja vesi puhtaina ja elinkelpoisina.

Itävalta: Kestävät viljelykäytännöt
Itävalta: Kestävät viljelykäytännöt

Maa ja lannoitteet, siemenet, viljely, kasvinsuojelu, pölyttäjät, luonnon monimuotoisuus ja veden laatu auttavat kukin varmistamaan säännöllisen ruoantuotannon ympäristöä suojellen. (DE | EN)

Luonnonvaraisten eläinten suojelu
Luonnonvaraisten eläinten suojelu

Linnut, mehiläiset ja kaikki luonnonvaraiset lajit tarvitsevat suojelua ja hoitoa runsaan kasvistomme ja eläimistömme säilyttämiseksi.

Belgia: Terveitä mehiläisiä koskeva hanke
Belgia: Terveitä mehiläisiä koskeva hanke

Mehiläiset ovat elintarvikeketjulle elintärkeitä kasvien pölyttäjinä sekä hunajan tuottajina. EU:n toimet mehiläisyhdyskuntien pienenemisen pysäyttämiseksi tukeutuvat tämän Belgian hankkeen kaltaisiin kansallisiin tutkimushankkeisiin. (FR | NL)

Kasvien terveys
Kasvien terveys

Noin 70 prosenttia ruokamme energiasta tulee kasveista, joten meidän on autettava maanviljelijöitä sekä kasvien kasvattajia ja myyjiä suojelemaan satojaan, kasvejaan ja siemeniään tuholaisilta ja taudeilta.

Euroopan oliivipuiden pelastaminen
Euroopan oliivipuiden pelastaminen

Xylella fastidiosa on bakteeri, joka on ollut Euroopan kasvien, erityisesti oliivipuiden, kiusana vuodesta 2013 lähtien. Siitä kärsivissä maissa tehdään tarkastuksia bakteerin leviämisen estämiseksi. Tutkijat pyrkivät löytämään tähän kiireellisesti ratkaisuja.

Muovinen maailma
Muovinen maailma

Mikromuovit ovat alle viisi millimetriä pitkiä pieniä muovipaloja, jotka voivat olla haitallisia valtamerten ja vesien elämälle. Me kaikki voimme auttaa pitämään muovin poissa meristä.

Saksa: Mikromuovia koskevat huolet lisääntyvät
Saksa: Mikromuovia koskevat huolet lisääntyvät

Tietoisuus ja huolet elintarvikkeissa olevista mikromuoveista lisääntyvät Saksassa, mutta monet kysymykset ovat edelleen vailla vastausta sekä tutkijoiden että suuren yleisön keskuudessa. Tämänkaltaiset aloitteet ovat tiedeyhteisön vastaus. (DE | EN)