#EUandMyFood

Pārtika patīk mums visiem.

Tā veicina mūsu ģimeņu veselību, mūsu kultūru un tradīcijas, kā arī patīkamas atmiņas.

Īsumā runājot, pārtika ir mūsu identitātes daļa.

Kampaņa “ES un mana pārtika” ir par nekaitīgu un uzturvielām bagātu pārtiku. Runa ir par mūsu dzīvnieku veselību un to, kā mēs pret tiem izturamies. Tas nozīmē rūpēties par mūsu vidi, augsni, ūdeni un gaisu, kas baro kultūraugus, kuri ražo tik daudz no tā, ko mēs ēdam.

Izpētiet un dalieties ar draugiem!

Mana pārtika, mana dzīve. Noskatieties video.

ES sistēma nodrošina tādu pārtiku, kam mēs varam uzticēties...

Mēs visi vēlamies pārtiku, kas ir nekaitīga, tādas sastāvdaļas, kurām varam izsekot, un pierādījumus par pārtikas sniegtajiem labumiem. ES nodrošina, lai lauksaimnieki, ražotāji un lielveikali garantētu savu produktu augstu nekaitīguma līmeni un sniegtu patērētājiem pieejamu informāciju par visām to sastāvdaļām un izcelsmi.

Visaugstākie pārtikas nekaitīguma standarti pasaulē
Visaugstākie pārtikas nekaitīguma standarti pasaulē

ES zinātniski izvērtē pārtikas nekaitīgumu, tās uzturvērtību un alergenitāti.

Beļģija: Pārtikā izmantojami kukaiņi
Beļģija: Pārtikā izmantojami kukaiņi

ES ir sākusi izvērtēt, cik nekaitīgi pārtikā ir kukaiņi, kas ir bagātīgs olbaltumvielu avots uzturā visā pasaulē. Vienlaikus dažas ES valstis, piemēram, Beļģija, piemēro “tolerances politiku”, lai pasargātu patērētājus no bažām attiecībā uz nekaitīgumu vai alerģiskām reakcijām. (EN | FR | NL)

Aprēķiniet uzturdevas visiem vecumiem
Aprēķiniet uzturdevas visiem vecumiem

“Mūsu interaktīvais rīks ļauj uztura speciālistiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem veikt ātrus un vienkāršus aprēķinus, izmantojot EFSA uztura standartvērtības.” — Prof. [Androniki Naska], Atēnu Universitātes un EFSA eksperte

Somija: Veselīga uztura reklamēšana valsts mērogā
Somija: Veselīga uztura reklamēšana valsts mērogā

ES dalībvalstu iestādes sagatavo valsts pamatnostādnes veselīgam uzturam, kas saskaņotas ar vietējo muitu prasībām un kas pamatotas ar EFSA zinātniskiem pierādījumiem. Labs piemērs ir Somijas vispārīgie norādījumi par pārtikas un zivju nekaitīgu lietošanu. (EN | FI | SE)

Apzināta pārtikas izvēle jūsu ģimenei
Apzināta pārtikas izvēle jūsu ģimenei

“Lai aizsargātu patērētājus pret maldinošām norādēm pārtikas produktu etiķetēs, mēs tās zinātniski pārbaudām, pirms tās apstiprina ES.” — Prof. Dominiks Turks [Dominique Turck], Lilles Universitātes un EFSA eksperts

Horvātija: pareizi saprast pārtikas etiķetes
Horvātija: pareizi saprast pārtikas etiķetes

Ja, lasot pārtikas etiķetes, precīzi saprotat informāciju uz tām, tas var palīdzēt novērst saindēšanos ar pārtiku un nevajadzīgu pārtikas izšķērdēšanu: “izlietot līdz” attiecas uz pārtikas nekaitīgumu, “ieteicams līdz” attiecas uz tās kvalitāti. (HR | EN)

Pārtikas higiēna un piemērotība lietošanai
Pārtikas higiēna un piemērotība lietošanai

Pareiza uzglabāšana un pārvietošana — ražošanas laikā, piegādes laikā, mazumtirdzniecībā un mājās — uzturiet savu pārtiku nekaitīgu un viegli lietojamu, vienlaikus neražojot atkritumus.

Austrija: Meklējot baktērijas
Austrija: Meklējot baktērijas

Milzīgs daudzums konsultāciju patērētājiem par to, kā izvairīties no saindēšanās ar pārtiku: iepirkšanās un uzglabāšana, atkausēšana un pagatavošana, tīrīšanas metodes un svarīgas ar pārtiku saistītas slimības, par kurām ir jāzina. (DE | EN)

...rūpējas par mūsu dzīvniekiem...

Mūsu veselība ir saistīta ar dzīvnieku veselību. Līdzās mums uz šīs planētas dzīvo tūkstošiem dzīvnieku sugu. Apmēram 30 % no visas Eiropas pārtikas ir dzīvnieku izcelsmes pārtika, un dzīvnieku barošanai tiek izmantotas divas trešdaļas mūsu kultūraugu. Mums ir jāaizsargā dzīvnieku veselība, tie pienācīgi jābaro un jāaprūpē, lai aizsargātu arī mūsu veselību.

Viena veselība
Viena veselība

“Cilvēku veselība, dzīvnieku veselība un vide ir savstarpēji saistītas. Tas nozīmē, ka slimības var tikt pārnestas no dzīvniekiem uz cilvēkiem un otrādi. Daļa no cīņas, lai no tā izvairītos, ir nodrošināt, lai mūsu dzīvnieki nesaslimtu, tiktu pienācīgi baroti un aprūpēti.” — EFSA galvenā zinātniece Marta Hugasa [Marta Hugas]

Slimību neskarti dzīvnieki
Slimību neskarti dzīvnieki

Dzīvnieku vidū var izplatīties ar pārtiku saistītas slimības un rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem. Mums ir jānodrošina, lai slimības neskartu dzīvniekus, vienlaikus veicinot pareizu veterināro medikamentu lietošanu.

Vācija: Prioritāte joprojām ir rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem nepieļaušana
Vācija: Prioritāte joprojām ir rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem nepieļaušana

Plaši izplatītā antibiotiku lietošana liek baktērijām aizstāvēties un kļūt izturīgākām. Iestādes uzmanīgi vēro šo tendenci un attiecīgi rīkojas. (DE | EN)

Dzīvnieku aizsardzība
Dzīvnieku aizsardzība

ES atbalsta lauksaimniekus, lai tie aizsargātu savus mājlopus. Tas garantē iztiku lauku kopienām, vienlaikus padarot mūsu pārtiku nekaitīgāku.

Rumānija: Centieni izskaust Āfrikas cūku mēri
Rumānija: Centieni izskaust Āfrikas cūku mēri

Sadarbība ar ES un kaimiņvalstīm palīdz Āfrikas cūku mēri savlaicīgi atklāt. Ātri likvidējot kautķermeņus un medījot noteiktās teritorijās, izskaušana notiek efektīvāk. (EN | FR | RO)

Alternatīvas izmēģinājumiem ar dzīvniekiem
Alternatīvas izmēģinājumiem ar dzīvniekiem

Eiropa strādā pie tā, lai atbilstoši sabiedrības vērtībām samazinātu izmēģinājumu ar dzīvniekiem īpatsvaru pārtikas nekaitīguma pētījumos, un tāpēc, ka dažkārt jaunas alternatīvas ir efektīvākas.

Vācija veido pētījumu, kuros izmantoti dzīvnieki, reģistru
Vācija veido pētījumu, kuros izmantoti dzīvnieki, reģistru

“Mūsu reģistrs uzlabo pētniecības pārredzamību un kvalitāti, vienlaikus palīdzot izvairīties no nevajadzīgiem eksperimentiem ar dzīvniekiem.” — Prof. Dr. Andreass Hensels [Andreas Hensel], BfR prezidents (DE | EN)

...un aizsargā mūsu vidi

Mūsu pārtika nāk no dabas. Klimata pārmaiņas un globalizācija maina mūsu pārtikas ekosistēmu. Lai saglabātu mūsu pārtikas nekaitīgumu, aizsargātu mūsu veselību un baudītu mūsu dzīvesveidu, ir svarīgi aizsargāt mūsu laukus, upes un jūras.

Ilgtspējīga vide nekaitīgas pārtikas ražošanai
Ilgtspējīga vide nekaitīgas pārtikas ražošanai

Mūsu pārtika nāk no mūsu laukiem, upēm un jūrām, tāpēc būtiska nozīme ir augsnei, gaisam un ūdenim, kas ir tīri un piemēroti dzīvei.

Austrija: Ilgtspējīga lauksaimniecības prakse
Austrija: Ilgtspējīga lauksaimniecības prakse

Augsnes un mēslošanas līdzekļi, sēklas, kultūraugu audzēšana, augu aizsardzība, apputeksnētāji, bioloģiskā daudzveidība un ūdens kvalitāte palīdz nodrošināt regulāru pārtikas piegādi, saglabājot vidi. (DE | EN)

Mūsu savvaļas dzīvnieku aizsardzība
Mūsu savvaļas dzīvnieku aizsardzība

Lai saglabātu mūsu bagāto faunu un floru, putniem, bitēm un visām mūsu savvaļas sugām ir vajadzīga aizsardzība un kopšana.

Beļģija: Projekts “Vesela bite”
Beļģija: Projekts “Vesela bite”

Bites kā mūsu kultūraugu apputeksnētājas, kā arī medus ražotājas pārtikas ķēdē ir ļoti svarīgas. ES centieni apturēt bišu saimju skaita samazināšanos ir atkarīgi no tādiem valstu pētniecības projektiem kā šis Beļģijā. (FR | NL)

Augu veselība
Augu veselība

Aptuveni 70 % no mūsu pārtikas enerģijas nāk no augiem, tāpēc mums ir jāpalīdz mūsu lauksaimniekiem, augu audzētājiem un pārdevējiem aizsargāt savas kultūras, augus un sēklas no kaitēkļiem un slimībām.

Eiropas olīvkoku saglabāšana
Eiropas olīvkoku saglabāšana

Xylella fastidiosa ir baktērija, kas kopš 2013. gada uzbrūk augiem, jo īpaši olīvkokiem, Eiropā. Skartajās valstīs ir ieviesti kontroles pasākumi, lai novērstu baktērijas izplatīšanos, un pētnieki steidzami meklē risinājumus.

Plastmasas pasaule
Plastmasas pasaule

Mikroplastmasa ir nelieli plastmasas gabaliņi, kas nav lielāki par pieciem milimetriem un var būt kaitīgi mūsu okeāna un ūdens organismiem. Mēs visi varam palīdzēt nepieļaut, ka plastmasa nonāk okeānā.

Vācija: Pieaug bažas par mikroplastmasu
Vācija: Pieaug bažas par mikroplastmasu

Vācijā pieaug izpratne un bažas par mikroplastmasu pārtikā, tomēr gan zinātniekiem, gan plašai sabiedrībai vēl joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu. Zinātniskā sabiedrība reaģē ar tādām iniciatīvām kā šī. (DE | EN)