#EUandMyFood

Aħna lkoll inħobbu l-ikel.

Dan jikkontribwixxi għas-saħħa tal-familji tagħna, il-kultura u t-tradizzjonijiet tagħna u l-memorji l-aktar għal qalbna.

Fil-qosor, l-ikel huwa parti mill-identità tagħna.

“L-UE U L-Ikel Tiegħi” hija dwar ikel sigur u nutrittiv. Hija dwar is-saħħa tal-annimali tagħna u kif nittrattawhom. Hija dwar il-protezzjoni tal-ambjent tagħna – il-ħamrija, l-ilma u l-arja – li jsostnu l-għelejjel li jipproduċu ħafna minn dak li nieklu.

Esplora u kkondividi ma sħabek!

L-ikel tiegħi, ħajti. Ara l-vidjo.

Is-sistema tal-UE tforni ikel li nistgħu nafdawh...

Kollha kemm aħna rridu ikel li huwa sigur, ingredjenti li nistgħu nintraċċaw u stqarrijiet dwar il-benefiċċji tal-ikel li ġew ippruvati. L-UE tiżgura li l-bdiewa, il-manifatturi u s-supermarkets jipprovdu livell għoli ta’ sigurtà għall-prodotti tagħhom filwaqt li jipprovdu wkoll informazzjoni aċċessibbli mill-konsumaturi dwar l-ingredjenti kollha u l-oriġini tagħhom.

L-ogħla standards ta’ sigurtà tal-ikel fid-dinja
L-ogħla standards ta’ sigurtà tal-ikel fid-dinja

L-UE tevalwa b’mod xjentifiku is-sigurtà tal-ikel, il-valur nutrittiv u l-allerġeniċità tiegħu.

Il-Belġju: Insetti fl-ikel
Il-Belġju: Insetti fl-ikel

L-UE bdiet tivvaluta s-sigurtà tal-insetti fl-ikel, sors rikk ta’ proteini fid-dieti fid-dinja kollha. Sadanittant, xi pajjiżi tal-UE bħall-Belġju japplikaw “politika ta’ tolleranza” biex jissalvagwardjaw lill-konsumaturi minn tħassib dwar is-sigurtà jew reazzjonijiet allerġiċi. (EN | FR | NL)

Ikkalkula l-konsum nutrittiv għall-etajiet kollha
Ikkalkula l-konsum nutrittiv għall-etajiet kollha

L-għodda interattiva tagħna tippermetti lin-nutrizzjonisti u lil professjonisti fil-qasam tas-saħħa oħrajn jagħmlu kalkoli malajr u faċli billi jużaw il-valuri referenzjali djetetiċi tal-EFSA.” – Prof. Androniki Naska, Università ta’ Ateni u espert tal-EFSA

Il-Finlandja: Dieti tajbin għas-saħħa promossi fuq livell nazzjonali
Il-Finlandja: Dieti tajbin għas-saħħa promossi fuq livell nazzjonali

L-awtoritajiet fl-Istati Membri tal-UE jipprovdu linji gwida nazzjonali għal dieti tajbin għas-saħħa, imfassla fuq drawwiet lokali u appoġġati mill-evidenza xjentifika tal-EFSA. L-istruzzjonijiet ġenerali tal-Finlandja dwar l-użu sigur ta’ ikel u ħut huma eżempju tajjeb. (EN | FI | SE)

Għażliet tal-ikel infurmati għall-familja tiegħek
Għażliet tal-ikel infurmati għall-familja tiegħek

“Biex nipproteġu lill-konsumaturi minn stqarrijiet qarrieqa dwar it-tikketti tal-ikel, nivverifikawhom xjentifikament qabel ma tapprovahom l-UE.” – Prof. Dominique Turck, Università ta’ Lille u espert tal-EFSA

Il-Kroazja: nifhmu tajjeb it-tikketti tal-ikel
Il-Kroazja: nifhmu tajjeb it-tikketti tal-ikel

Jekk taf eżattament xi jfissru t-tikketti tal-ikel meta taqrahom, dan jista’ jgħin biex ikun evitat avvelenament mill-ikel u skart tal-ikel mhux meħtieġ: “uża sa” hija dwar is-sigurtà tal-ikel, “l-aħjar qabel” hija dwar il-kwalità tiegħu. (HR | EN)

L-iġjene tal-ikel u l-konvenjenza
L-iġjene tal-ikel u l-konvenjenza

Il-ħażna u l-ġestjoni korretti – waqt il-produzzjoni, il-konsenja, il-bejgħ bl-imnut u d-dar – żomm l-ikel tiegħek sigur u faċli biex tużah waqt li tiskoraġġixxi l-iskart.

L-Awstrija: Fuq it-traċċi tal-mikrobi
L-Awstrija: Fuq it-traċċi tal-mikrobi

Numru kbir ta’ pariri siewja għall-konsumaturi dwar kif jevitaw l-avvelenament mill-ikel: waqt ix-xiri u l-ħażna, waqt li jkun iddifrostjat jew ippreparat, il-prattiki tat-tindif, u mard importanti trażmess mill-ikel li ta’ min wieħed ikun konxju tagħhom. (DE | EN)

...għandha għal qalba l-benesseri tal-annimali tagħna...

Saħħitna hija marbuta ma’ saħħet l-annimali. Eluf ta’ speċi ta’ annimali jgħixu magħna fuq din il-pjaneta. Madwar 30 % tal-ikel tal-Ewropa jiġi mill-annimali u żewġ terzi tal-għelejjel tagħna jintużaw għall-għalf tagħhom. Għandna bżonn inħarsu saħħet l-annimali, u nagħlfuhom u nikkurawhom tajjeb, u nipproteġu saħħitna wkoll.

Saħħa Waħda
Saħħa Waħda

“Is-saħħa tal-bniedem, is-saħħa tal-annimali u l-ambjent huma interkonnessi. Dan ifisser li l-mard jista’ jiġi trażmess mill-annimali lill-bnedmin u viċi versa. Parti mill-ġlieda biex dan ikun evitat hija li jkun żgurat li l-annimali tagħna jibqgħu b’saħħithom, u jkunu mgħallfa u kkurati tajjeb.” – Il-Kap Xjentista tal-EFSA, Marta Hugas

Annimali ħielsa mill-mard
Annimali ħielsa mill-mard

Mard li jinġarr fl-ikel u reżistenza antimikrobika jistgħu jinxterdu permezz tal-annimali. Għandna bżonn inżommu lill-annimali tagħna ħielsa mill-mard waqt li nippromwovu l-użu korrett tal-mediċini veterinarji.

Il-Ġermanja: Il-ġlieda kontra r-reżistenza antimikrobika tibqa’ ta’ prijorità
Il-Ġermanja: Il-ġlieda kontra r-reżistenza antimikrobika tibqa’ ta’ prijorità

L-użu mifrux ta’ antibijotiċi jwassal biex il-batterji jiddefendu iktar lilhom infushom u jsiru aktar reżistenti. L-awtoritajiet qegħdin janalizzaw din ix-xejra mill-viċin u qed jieħdu azzjoni. (DE | EN)

Il-protezzjoni tal-annimali
Il-protezzjoni tal-annimali

L-UE tappoġġa lill-bdiewa fil-protezzjoni tal-bhejjem tagħhom. Dan jissalvagwardja l-għajxien tal-komunitajiet rurali filwaqt li jagħmel l-ikel tagħna aktar sigur.

Ir-Rumanija: Sforzi biex jinqered id-deni Afrikan tal-ħnieżer
Ir-Rumanija: Sforzi biex jinqered id-deni Afrikan tal-ħnieżer

Ħidma flimkien mal-UE u l-pajjiżi ġirien tgħin fl-iskoperta bikrija tad-deni Afrikan tal-ħnieżer. It-tneħħija minnufih tal-karkassi u l-kaċċa f’żoni magħżula qegħdin kull ma’ jmur iqarrbu l-qerda tal-marda. (EN | FR | RO)

Alternattivi għall-ittestjar fuq l-annimali
Alternattivi għall-ittestjar fuq l-annimali

L-Ewropa qed taħdem biex tnaqqas l-ittestjar fuq l-annimali fir-riċerka dwar is-sigurtà tal-ikel b’konformità mal-valuri tas-soċjetà u minħabba li alternattivi ġodda kultant jistgħu jagħtu riżultati aħjar.

Il-Ġermanja stabbilixxiet reġistru tal-istudji fuq l-annimali
Il-Ġermanja stabbilixxiet reġistru tal-istudji fuq l-annimali

“Ir-reġistru tagħna jtejjeb it-trasparenza u l-kwalità tar-riċerka, filwaqt li jgħin biex jiġu evitati esperimenti bla bżonn fuq l-annimali.” – Prof. Dr. Andreas Hensel, President tal-BfR (DE | EN)

...u tipproteġi l- ambjent tagħna

L-ikel tagħna jiġi min-natura. It-tibdil fil-klima u l-globalizzazzjoni qed jibdlu l-ekosistema tal-ikel tagħna. Is-salvagwardja tal-kampanja, ix-xmajjar u l-ibħra tagħna hija fundamentali biex l-ikel tagħna jinżamm sigur, tiġi protetta saħħitna u biex ingawdu l-istil tal-ħajja tagħna.

Ambjent sostenibbli għal ikel sigur
Ambjent sostenibbli għal ikel sigur

L-ikel tagħna ġej mill-kampanja, mix-xmajjar u mill-ibħra tagħna u għalhekk li nżommu l-ħamrija, l-arja u l-ilma tagħna nodfa u tajbin għall-ħajja huwa fundamentali.

L-Awstrija: Prattiki ta’ biedja sostenibbli
L-Awstrija: Prattiki ta’ biedja sostenibbli

Il-ħamrija u l-fertilizzanti, iż-żrieragħ, il-kultivazzjoni tal-għelejjel, il-protezzjoni tal-pjanti, id-dakkar, il-bijodiversità u l-kwalità tal-ilma, kollha jikkontribwixxu biex tiġi żgurata provvista regolari tal-ikel waqt li jiġi kkonservat l-ambjent. (DE | EN)

Nipproteġu l-annimali selvaġġi tagħna
Nipproteġu l-annimali selvaġġi tagħna

L-għasafar, in-naħal u l-ispeċijiet ta' annimali selvaġġi, kollha tagħna għandhom bżonn ikunu protetti u mrawma biex ikunu jistgħu isostnu l-fawna u l-flora rikka tagħna

Il-Belġju: Il-proġett għal naħal b’saħħtu
Il-Belġju: Il-proġett għal naħal b’saħħtu

In-naħal huma ta’ impotanza vitali għall-katina alimentari għaliex iservu ta’ dakkar tal-għelejjel tagħna kif ukoll bħala produtturi tal-għasel. L-isforzi tal-UE biex twaqqaf it-tnaqqis tal-kolonji tan-naħal jiddependu minn proġetti ta’ riċerka nazzjonali bħal dan li qed jitwettaq fil-Belġju. (FR | NL)

Is-saħħa tal-pjanti
Is-saħħa tal-pjanti

Madwar 70 % tal-enerġija tal-ikel tagħna ġejja mill-pjanti u għalhekk għandna bżonn ngħinu lill-bdiewa, lill-produtturi tal-pjanti u lill-bejjiegħa tagħna biex jipproteġu l-għelejjel, il-pjanti u ż-żrieragħ tagħhom minn pesti u mard.

Insalvaw is-siġar taż-żebbuġ tal-Ewropa
Insalvaw is-siġar taż-żebbuġ tal-Ewropa

Xylella fastidiosa huwa batterju li ilu jattakka l-pjanti fl-Ewropa mill-2013, b’mod partikolari s-siġar taż-żebbuġ. Fil-pajjiżi affettwati hemm kontrolli stabbiliti biex jipprevjenu li l-batterju jinfirex, u r-riċerkaturi qegħdin ifittxu soluzzjonijiet b’urġenza.

Dinja tal-plastik
Dinja tal-plastik

Il-mikroplastiċi huma biċċiet żgħar tal-plastik ta’ inqas minn ħames millimetri fit-tul li jistgħu jkunu ta’ ħsara għall-oċean u għall-ħajja akwatika tagħna. Ilkoll nistgħu ngħinu biex inżommu l-plastik lil hinn mill-oċean.

Il-Ġermanja: Tħassib dejjem jikber dwar il-mikroplastiċi
Il-Ġermanja: Tħassib dejjem jikber dwar il-mikroplastiċi

Is-sensibilizzazzjoni lejn u l-preokkupazzjonijiet dwar il-mikroplastiċi fl-ikel qegħdin dejjem jikbru iktar fil-Ġermanja, iżda għad fadal ħafna mistoqsijiet x’jitwieġbu, kemm fost ix-xjentisti kif ukoll fost il-pubbliku ġenerali. Il-komunità xjentifika qed twieġeb għal dan permezz ta’ inizjattivi bħal din. (DE | EN)