#EUandMyFood

We houden allemaal van eten.

Voedsel draagt bij aan de gezondheid van onze gezinnen, aan onze cultuur en tradities en aan onze mooiste herinneringen.

Voedsel is dus een onderdeel van onze identiteit.

"De EU en mijn voedsel" gaat over veilig en voedzaam eten. Het gaat over de gezondheid van onze dieren en hoe we ze behandelen. Het gaat over de zorg voor ons milieu – bodem, water en lucht – dat de gewassen voortbrengt waaruit zoveel van wat we eten voortkomt.

Bekijk en deel met je vrienden!

Mijn voedsel. Mijn leven. Bekijk de video.

Het EU-systeem levert voedsel dat we kunnen vertrouwen...

We willen allemaal voedsel dat veilig is, ingrediënten die we kunnen traceren en claims over de voordelen van voedsel die bewezen zijn. De EU zorgt ervoor dat landbouwers, fabrikanten en supermarkten een hoog veiligheidsniveau voor hun producten leveren en consumenten toegankelijke informatie verstrekken over alle ingrediënten en hun oorsprong.

De strengste voedselveiligheidsnormen ter wereld
De strengste voedselveiligheidsnormen ter wereld

De EU maakt wetenschappelijke evaluaties van de veiligheid, de voedingswaarde en de allergene werking van voedsel.

België: Insecten in voedsel
België: Insecten in voedsel

De EU is begonnen met het beoordelen van de veiligheid van insecten in voedsel, een rijke bron van eiwitten in voedingspatronen wereldwijd. Ondertussen voeren sommige EU-landen zoals België een "tolerantiebeleid" om consumenten tegen bezorgdheid over veiligheid of allergische reacties te beschermen. (EN | FR | NL)

Berekenen van de voedselinname voor alle leeftijden
Berekenen van de voedselinname voor alle leeftijden

"Met onze interactieve tool kunnen voedingsdeskundigen en andere gezondheidsprofessionals snel en eenvoudig berekeningen maken aan de hand van de voedingsreferentiewaarden van EFSA." – Prof. Androniki Naska, Universiteit van Athene en EFSA-deskundige

Finland: Bevordering van gezonde voeding op nationaal niveau
Finland: Bevordering van gezonde voeding op nationaal niveau

De autoriteiten in de lidstaten van de EU voorzien in nationale richtsnoeren voor gezonde voeding die zijn toegesneden op de lokale gewoonten en worden onderbouwd met wetenschappelijk bewijs van EFSA. De algemene richtsnoeren van Finland voor het veilige gebruik van voedsel en vis zijn hiervan een goed voorbeeld. (EN | FI | SE)

Geïnformeerde voedingskeuzes voor je gezin
Geïnformeerde voedingskeuzes voor je gezin

"Om de consumenten tegen misleidende claims op voedseletiketten te beschermen, worden claims door ons wetenschappelijk gecontroleerd voordat de EU ze goedkeurt." – Prof. Dominique Turck, Universiteit van Lille en EFSA-deskundige

Kroatië: voedseletiketten correct begrijpen
Kroatië: voedseletiketten correct begrijpen

Als je precies weet wat voedseletiketten betekenen wanneer je ze leest, kan dat helpen om voedselvergiftiging en onnodig voedselafval te voorkomen: bij "uiterlijk tot" gaat het om voedselveiligheid en bij "ten minste houdbaar tot" om de voedselkwaliteit. (HR | EN)

Voedselhygiëne en gemak
Voedselhygiëne en gemak

De juiste opslag en verwerking – tijdens de productie, de levering, in de detailhandel en thuis – houden je voedsel veilig en gebruiksvriendelijk en beperken het afval.

Oostenrijk: Actief tegen ziektekiemen
Oostenrijk: Actief tegen ziektekiemen

Een rijkdom aan adviezen voor consumenten over het voorkomen van voedselvergiftiging: tips voor het kopen, opslaan, ontdooien, bereiden en schoonmaken en over belangrijke door voedsel veroorzaakte ziekten waarop men alert moet zijn. (DE | EN)

...zorgt voor onze dieren...

Onze gezondheid is gekoppeld aan de gezondheid van dieren. Wij delen deze planeet met duizenden diersoorten. Ongeveer 30 % van het voedsel in Europa is afkomstig van dieren en twee derde van onze gewassen wordt gebruikt om dieren te voeden. We moeten de diergezondheid beschermen en dieren een goede voeding en verzorging geven om ook onze eigen gezondheid te beschermen.

One Health
One Health

"De gezondheid van mens en dier en het milieu zijn onderling verbonden. Dit betekent dat ziekten van dier op mens kunnen worden overgedragen en omgekeerd. De strijd om dit te voorkomen bestaat er deels in ervoor te zorgen dat onze dieren gezond blijven en een goede voeding en verzorging krijgen." – Marta Hugas, hoofdwetenschapper bij EFSA

Ziektevrije dieren
Ziektevrije dieren

Door voedsel veroorzaakte ziekten en antimicrobiële resistentie kunnen door dieren worden verspreid. We moeten onze dieren ziektevrij houden en tegelijkertijd het correcte gebruik van diergeneesmiddelen bevorderen.

Duitsland: Bestrijding van antimicrobiële resistentie blijft een prioriteit
Duitsland: Bestrijding van antimicrobiële resistentie blijft een prioriteit

Het wijdverbreide gebruik van antibiotica leidt ertoe dat bacteriën zichzelf beschermen en resistenter worden. De autoriteiten volgen deze trend op de voet en treffen maatregelen. (DE | EN)

Dierenbescherming
Dierenbescherming

De EU steunt landbouwers bij het beschermen van hun veestapel. Zo worden de bestaansmiddelen van plattelandsgemeenschappen beschermd en wordt tegelijkertijd ons voedsel veiliger gemaakt.

Roemenië: Inspanningen om de Afrikaanse varkenspest uit te roeien
Roemenië: Inspanningen om de Afrikaanse varkenspest uit te roeien

Samenwerking met de EU en haar buurlanden helpt bij het vroegtijdig opsporen van Afrikaanse varkenspest. Het snel verwijderen van de karkassen en de jacht in bepaalde gebieden brengen de uitroeiing dichterbij. (EN | FR | RO)

Alternatieven voor dierproeven
Alternatieven voor dierproeven

Europa werkt aan het verminderen van dierproeven bij onderzoek naar voedselveiligheid, omdat dit beantwoordt aan de waarden van de samenleving en omdat nieuwe alternatieven soms beter functioneren.

Duitsland stelt een register op voor onderzoek met dieren
Duitsland stelt een register op voor onderzoek met dieren

"Ons register verbetert de transparantie en de kwaliteit van onderzoek en helpt onnodige proeven op dieren te voorkomen." – Prof. Dr. Dr. Andreas Hensel, voorzitter van het Bondsinstituut voor Risico-inschatting (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) (DE | EN)

...en beschermt ons milieu

Ons voedsel komt voort uit de natuur. Klimaatverandering en globalisering veranderen ons voedselecosysteem. Het beschermen van ons platteland en van onze rivieren en zeeën is van fundamenteel belang om ons voedsel veilig te houden, onze gezondheid te beschermen en te genieten van onze manier van leven.

Een duurzaam milieu voor veilig voedsel
Een duurzaam milieu voor veilig voedsel

Ons voedsel is afkomstig van ons platteland, onze rivieren en zeeën. Het is dus van fundamenteel belang dat bodem, lucht en water schoon blijven en geschikt voor leven.

Oostenrijk: Duurzame landbouwmethoden
Oostenrijk: Duurzame landbouwmethoden

Bodem en meststoffen, zaaizaad, teelt en bescherming van gewassen, bestuivers, biodiversiteit en waterkwaliteit dragen allemaal bij tot een regelmatige voedselvoorziening met behoud van het milieu. (DE | EN)

Bescherming van onze wilde dieren
Bescherming van onze wilde dieren

Voor de instandhouding van onze rijke flora en fauna is het noodzakelijk dat we vogels, bijen en al onze wilde diersoorten beschermen en zorgvuldig hiermee omgaan.

België: HealthyBee-project
België: HealthyBee-project

Bijen zijn belangrijk voor de voedselketen als bestuivers van onze gewassen en als honingproducenten. De inspanningen van de EU om de achteruitgang in de bijenkolonies een halt toe te roepen, zijn afhankelijk van nationale onderzoeksprojecten, zoals dit in België. (FR | NL)

Gezondheid van planten
Gezondheid van planten

We halen ongeveer 70 % van onze voedselenergie uit planten. We moeten onze landbouwers, plantenkwekers en verkopers dus helpen hun gewassen, planten en zaden te beschermen tegen plagen en ziekten.

Het redden van de olijfbomen in Europa
Het redden van de olijfbomen in Europa

Xylella fastidiosa is een bacterie die sinds 2013 planten, en met name olijfbomen, in Europa aantast. In de getroffen landen vinden er controles plaats om te voorkomen dat de bacterie zich verspreidt. Onderzoekers zoeken dringend naar oplossingen.

Kunststofwereld
Kunststofwereld

Microplastics zijn minuscule deeltjes kunststof die minder dan vijf millimeter lang zijn en schadelijk kunnen zijn voor onze oceanen en in het water levende organismen. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen om plastic uit de oceanen te houden.

Duitsland: Toenemende bezorgdheid over microplastics
Duitsland: Toenemende bezorgdheid over microplastics

In Duitsland groeien het besef en de bezorgdheid over microplastics in voedsel. Veel vragen blijven echter onbeantwoord, zowel bij wetenschappers als bij het grote publiek. De wetenschappelijke gemeenschap reageert met initiatieven zoals dit. (DE | EN)