#EUandMyFood

Wszyscy kochamy naszą żywność.

Ma ona wpływ na zdrowie naszych rodzin, a także jest częścią naszej kultury, tradycji i najpiękniejszych wspomnień.

Krótko mówiąc, żywność stanowi element naszej tożsamości.

Kampania „UE i moja żywność” promuje bezpieczną i pełnowartościową żywność, dbałość o zdrowie naszych zwierząt oraz sposób, w jaki je traktujemy, a także troskę o środowisko – glebę, wodę i powietrze – podtrzymujące uprawy, które stanowią tak dużą część naszego pożywienia.

Odkrywaj i podziel się z przyjaciółmi!

Moja żywność, moje życie. Obejrzyj film.

System UE dostarcza żywność, której możemy ufać...

Wszyscy chcemy mieć dostęp do bezpiecznej żywności, możliwość prześledzenia pochodzenia jej składników, a także potwierdzenia oświadczeń o wynikających z niej korzyści. UE gwarantuje, że rolnicy, producenci i supermarkety zapewnią wysoki poziom bezpieczeństwa swoich produktów i udostępnią konsumentom informacje o wszystkich składnikach i ich pochodzeniu.

Najwyższe normy bezpieczeństwa żywności na świecie
Najwyższe normy bezpieczeństwa żywności na świecie

UE dokonuje naukowej oceny bezpieczeństwa żywności, jej wartości odżywczej i alergenności.

Belgia: Owady w żywności
Belgia: Owady w żywności

UE rozpoczęła ocenę bezpieczeństwa spożywania owadów, będących bogatym źródłem białka w dietach na całym świecie. W międzyczasie niektóre państwa członkowskie UE takie jak Belgia stosują „politykę tolerancji” w celu ochrony konsumentów przed obawami dotyczącymi bezpieczeństwa lub reakcji alergicznych. (EN | FR | NL)

Oblicz ilość spożywanych składników odżywczych dla wszystkich kategorii wiekowych
Oblicz ilość spożywanych składników odżywczych dla wszystkich kategorii wiekowych

„Nasze interaktywne narzędzie umożliwia dietetykom i innym pracownikom medycznym dokonanie szybkich i łatwych obliczeń przy wykorzystaniu referencyjnych wartości żywieniowych EFSA.” – prof. Androniki Naska, Uniwersytet Ateński oraz ekspert EFSA

Finlandia: Zdrowe żywienie promowane na szczeblu krajowym
Finlandia: Zdrowe żywienie promowane na szczeblu krajowym

Władze państw członkowskich UE przekazują krajowe wytyczne dotyczące zdrowego żywienia, dostosowane do lokalnych zwyczajów i poparte dowodami naukowymi EFSA. Dobrym przykładem są ogólne zalecenia Finlandii dotyczące bezpiecznego wykorzystania żywności i ryb. (EN | FI | SE)

Świadome wybory żywności dla Twojej rodziny
Świadome wybory żywności dla Twojej rodziny

„Aby chronić konsumentów przed wprowadzającymi w błąd oświadczeniami na etykietach żywności, sprawdzamy ją pod kątem naukowym, zanim zostanie zatwierdzona przez UE.” – prof. Dominique Turck, Uniwersytet w Lille i ekspert EFSA

Chorwacja: prawidłowe zrozumienie etykiet żywności
Chorwacja: prawidłowe zrozumienie etykiet żywności

Jeśli dokładnie rozumiesz informacje zawarte na etykietach produktów spożywczych, może to pomóc w zapobieganiu zatruciom pokarmowym i niepotrzebnemu marnotrawieniu żywności: napis „należy spożyć do” zapewnia bezpieczeństwo żywności, natomiast napis „najlepiej spożyć przed” zapewnia jej odpowiednią jakość. (HR | EN)

Higiena żywności oraz wygoda
Higiena żywności oraz wygoda

Dzięki prawidłowemu przechowywaniu oraz postępowaniu – podczas produkcji, dostawy, sprzedaży detalicznej i w domu – Twoja żywność jest bezpieczna i z łatwością można ją wykorzystać, co zniechęca do marnotrawstwa.

Austria: Na tropie zarazków
Austria: Na tropie zarazków

Oto garść porad dla konsumentów na temat tego, jak uniknąć zatrucia pokarmowego: należy przykładać odpowiednią wagę do robienia zakupów, przechowywania, odmrażania i przygotowania jedzenia, sposobów czyszczenia oraz istotnych chorób przenoszonych przez żywność. (DE | EN)

...troszczy się o nasze zwierzęta...

Nasze zdrowie wiąże się ze zdrowiem zwierząt. Zamieszkujemy tę planetę razem z tysiącami gatunków zwierząt. Około 30% żywności produkowanej w Europie jest pochodzenia zwierzęcego, a dwie trzecie upraw wykorzystuje się do ich karmienia. Aby chronić własne zdrowie, musimy dbać o zdrowie zwierząt oraz zapewnić im odpowiednie pożywienie i opiekę.

Jedno zdrowie
Jedno zdrowie

„Zdrowie ludzi, zdrowie zwierząt i środowisko są ze sobą wzajemnie powiązane. Oznacza to, że choroby mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi i odwrotnie. Jednym z elementów pozwalających tego uniknąć jest dbanie o to, by nasze zwierzęta były zdrowe, właściwie karmione i pielęgnowane”. – Marta Hugas, główny naukowiec EFSA

Zwierzęta wolne od chorób
Zwierzęta wolne od chorób

Choroby przenoszone przez żywność oraz oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe mogą się rozprzestrzeniać za pośrednictwem zwierząt. Musimy zadbać o to, aby nasze zwierzęta były wolne od chorób, promując jednocześnie prawidłowe stosowanie leków weterynaryjnych.

Niemcy: Walka z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe wciąż jest priorytetem
Niemcy: Walka z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe wciąż jest priorytetem

Powszechne stosowanie antybiotyków powoduje, że bakterie bronią się i stają się bardziej oporne. Władze uważnie obserwują tę tendencję i podejmują działania. (DE | EN)

Ochrona zwierząt
Ochrona zwierząt

UE wspiera rolników w zakresie ochrony zwierząt gospodarskich. Zapewnia to środki do życia społecznościom wiejskim, a jednocześnie sprawia, że nasza żywność jest bezpieczniejsza.

Rumunia: Wysiłki zmierzające do zwalczenia afrykańskiego pomoru świń
Rumunia: Wysiłki zmierzające do zwalczenia afrykańskiego pomoru świń

Współpraca z UE i krajami sąsiadującymi pomaga we wczesnym wykrywaniu afrykańskiego pomoru świń. Szybkie usuwanie tusz i polowanie na wyznaczonych obszarach przyczynia się do zwalczania choroby. (EN | FR | RO)

Alternatywy dla badań na zwierzętach
Alternatywy dla badań na zwierzętach

Europa dąży do ograniczenia badań na zwierzętach w pracach badawczych nad bezpieczeństwem żywności, zgodnie z wartościami społecznymi, a także z uwagi na to, że nowe alternatywy czasem działają lepiej.

Niemcy ustanawiają rejestr badań na zwierzętach
Niemcy ustanawiają rejestr badań na zwierzętach

„Nasz rejestr zwiększa przejrzystość i jakość badań, a jednocześnie pomaga unikać niepotrzebnych doświadczeń na zwierzętach”. – prof. dr Andreas Hensel, przewodniczący BfR (DE | EN)

...i chroni nasze środowisko

Nasza żywność pochodzi z natury. Zmiany klimatu i globalizacja zmieniają nasz ekosystem żywnościowy. Ochrona obszarów wiejskich, rzek i mórz ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa żywności, ochrony zdrowia i czerpania radości z naszego stylu życia.

Zrównoważone środowisko dla bezpiecznej żywności
Zrównoważone środowisko dla bezpiecznej żywności

Nasza żywność pochodzi z obszarów wiejskich, rzek i mórz, tak więc utrzymywanie czystości oraz odpowiedniego dla naszego życia stanu gleby, powietrza i wody ma zasadnicze znaczenie.

Austria: Zrównoważone praktyki gospodarki rolnej
Austria: Zrównoważone praktyki gospodarki rolnej

Gleby i nawozy, nasiona, uprawa roślin, ochrona roślin, owady zapylające, bioróżnorodność i jakość wody przyczyniają się do zapewnienia regularnego zaopatrzenia w żywność przy jednoczesnej ochronie środowiska. (DE | EN)

Ochrona dziko żyjących zwierząt
Ochrona dziko żyjących zwierząt

Ptaki, pszczoły i wszystkie gatunki dziko żyjących zwierząt muszą być chronione i pielęgnowane, aby zachować naszą bogatą faunę i florę.

Belgia: Projekt „Zdrowa pszczoła”
Belgia: Projekt „Zdrowa pszczoła”

Pszczoły mają kluczowe znaczenie dla łańcucha żywnościowego, ponieważ zapylają nasze uprawy oraz produkują miód. Wysiłki UE na rzecz powstrzymania spadku liczby rojów pszczelich zależą od krajowych projektów badawczych, takich jak ten w Belgii. (FR | NL)

Zdrowie roślin
Zdrowie roślin

Około 70% wartości energetycznej pochodzi z roślin, dlatego musimy pomóc naszym rolnikom, hodowcom i sprzedawcom roślin w ochronie upraw, roślin i nasion przed szkodnikami i chorobami.

Ocalenie europejskich drzew oliwnych
Ocalenie europejskich drzew oliwnych

Xylella fastidiosa jest bakterią atakującą rośliny, zwłaszcza drzewa oliwne, w Europie od 2013 r. W krajach dotkniętych epidemią przeprowadza się kontrole mające na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się bakterii, a naukowcy pilnie poszukują rozwiązań.

Świat tworzyw sztucznych
Świat tworzyw sztucznych

Mikrodrobiny plastiku to małe kawałki tworzyw sztucznych o długości mniejszej niż 5 mm, co może być szkodliwe dla naszych oceanów i organizmów wodnych. Wszyscy możemy zapobiegać zaśmiecaniu oceanów tworzywami sztucznymi.

Niemcy: Rosnące obawy dotyczące mikrodrobin plastiku
Niemcy: Rosnące obawy dotyczące mikrodrobin plastiku

W Niemczech rośnie świadomość dotycząca mikrodrobin plastiku w żywności oraz związane z tym obawy, wciąż jednak pozostaje wiele nierozwiązanych kwestii, zarówno wśród naukowców, jak i ogółu społeczeństwa. Społeczność naukowa odpowiada na te obawy za pomocą podobnych inicjatyw. (DE | EN)