#EUandMyFood

Všetci milujeme jedlo.

Prispieva k zdraviu našich rodín, našej kultúre a tradíciám, ako aj k našim najmilším spomienkam.

Jedlo je skrátka súčasťou našej identity.

Iniciatíva „EÚ a moje potraviny“ sa týka bezpečných a výživných potravín. Zameriava sa na zdravie našich zvierat a na to, ako s nimi zaobchádzame. Zaoberá sa i starostlivosťou o naše životné prostredie – pôdu, vodu a vzduch, ktoré vyživujú naše plodiny, a tie zasa poskytujú veľké množstvo toho, čo jeme.

Zisťujte a zdieľajte so svojimi priateľmi!

Moje potraviny, môj život. Pozrite si video.

Systém EÚ zabezpečuje potraviny, ktorým môžeme dôverovať...

Všetci chceme potraviny, ktoré sú bezpečné, zložky, ktoré sa možno vysledovať, a to, aby boli tvrdenia o prínosoch potravín preukázané. EÚ dbá na to, aby farmári, výrobcovia aj supermarkety zabezpečovali vysokú úroveň bezpečnosti svojich výrobkov a poskytovali spotrebiteľom dostupné informácie o všetkých zložkách a ich pôvode.

Najvyššie normy bezpečnosti potravín na svete
Najvyššie normy bezpečnosti potravín na svete

EÚ vedecky hodnotí bezpečnosť potravín, ich výživovú hodnotu a alergénnosť.

Belgicko Hmyz v potravinách
Belgicko Hmyz v potravinách

EÚ začala posudzovať bezpečnosť hmyzu v potravinách, ktorý je bohatým zdrojom bielkovín v stravovaní na celom svete. Medzičasom niektoré krajiny EÚ, ako napríklad Belgicko, uplatňujú na ochranu spotrebiteľov pred obavami, ktoré sa týkajú bezpečnosti alebo alergických reakcií, tzv. politiku tolerancie. (EN | FR | NL)

Vypočítajte nutričný príjem pre všetky vekové skupiny
Vypočítajte nutričný príjem pre všetky vekové skupiny

„Náš interaktívny nástroj umožňuje nutričným špecialistom a ďalším zdravotníckym pracovníkom vykonávať rýchle a ľahké výpočty s použitím stravovacích referenčných hodnôt.“ – Prof. Androniki Naska, univerzita v Aténach a odborníčka z úradu EFSA

Fínsko: Propagácia zdravých spôsobov stravovania na vnútroštátnej úrovni
Fínsko: Propagácia zdravých spôsobov stravovania na vnútroštátnej úrovni

Príslušné orgány v členských štátoch EÚ poskytujú vnútroštátne usmernenia týkajúce sa zdravých spôsobov stravovania, ktoré sú upravené podľa miestnych zvyklostí a podporované vedeckými dôkazmi úradu EFSA. Všeobecné pokyny Fínska k bezpečnému používaniu potravín a rýb sú toho dobrým príkladom. (EN | FI | SE)

Informovaný výber potravín pre vašu rodinu
Informovaný výber potravín pre vašu rodinu

„Aby sme chránili spotrebiteľov pred zavádzajúcimi tvrdeniami na označeniach potravín, vedecky ich kontrolujeme predtým, ako ich EÚ schváli.“ – Prof. Dominique Turck, univerzita v Lille a odborník z úradu EFSA

Chorvátsko: správne porozumenie označeniam potravín
Chorvátsko: správne porozumenie označeniam potravín

Ak pri čítaní označení potravín presne rozumiete tomu, čo znamenajú, môžete predísť otrave potravinami alebo zabrániť zbytočnému plytvaniu: „spotrebujte do“ sa týka bezpečnosti potravín, „dátum minimálnej trvanlivosti“ sa týka ich kvality. (HR | EN)

Hygiena potravín a vhodnosť
Hygiena potravín a vhodnosť

Správne uskladnenie a manipulácia – počas výroby, dodávky, v maloobchodných predajniach a doma – zaistia, aby boli vaše potraviny bezpečné a ľahko použiteľné, a zabránia zbytočnému plytvaniu.

Rakúsko Po stopách mikróbov
Rakúsko Po stopách mikróbov

Veľké množstvo rád pre spotrebiteľov, ako sa vyhnúť otrave jedlom: nakupovanie a skladovanie, rozmrazovanie a príprava, postupy pri umývaní a hlavné choroby prenášané potravinovým reťazcom, o ktorých treba vedieť. (DE | EN)

...sa stará o naše zvieratá...

Naše zdravie je prepojené so zdravím zvierat. Na tejto planéte žijú s nami tisíce živočíšnych druhov. Asi 30 % európskych potravín je živočíšneho pôvodu, pričom na kŕmenie zvierat sa používajú dve tretiny našich plodín. Musíme chrániť zdravie zvierat, správne ich kŕmiť a starať sa o ne, aby sme tak chránili aj naše vlastné zdravie.

Jedno zdravie
Jedno zdravie

„Ľudské zdravie, zdravie zvierat a životné prostredie sú navzájom prepojené. To znamená, že choroby sa môžu prenášať zo zvierat na ľudí a naopak. V boji proti tomuto javu treba dbať na to, aby boli naše zvieratá stále zdravé, správne kŕmené a aby dostávali správnu starostlivosť.“ – hlavná vedkyňa z úradu EFSA Marta Hugas

Zvieratá bez chorôb
Zvieratá bez chorôb

Prostredníctvom zvierat sa môžu šíriť ochorenia prenášané potravinovým reťazcom a antimikrobiálna rezistencia. Musíme chrániť zvieratá pred chorobami a zároveň podporovať správne používanie veterinárnych liekov.

Nemecko: Boj proti antimikrobiálnej rezistencii zostáva prioritou
Nemecko: Boj proti antimikrobiálnej rezistencii zostáva prioritou

Veľmi rozšírené používanie antibiotík spôsobuje, že sa baktérie samy chránia a stávajú sa rezistentnými. Príslušné orgány tento trend úzko sledujú a prijímajú opatrenia. (DE | EN)

Ochrana zvierat
Ochrana zvierat

EÚ podporuje farmárov v zaisťovaní ochrany ich hospodárskych zvierat. Tým sa chráni živobytie vidieckych komunít a zároveň sa zvyšuje bezpečnosť našich potravín.

Rumunsko: Úsilie o elimináciu afrického moru ošípaných
Rumunsko: Úsilie o elimináciu afrického moru ošípaných

Spolupráca s EÚ a susediacimi krajinami pomáha včasne odhaľovať prípady afrického moru ošípaných. Rýchle odstraňovanie jatočných tiel a poľovanie v určených oblastiach pomáha pri urýchlení eliminácie. (EN | FR | RO)

Alternatívne metódy k testovaniu na zvieratách
Alternatívne metódy k testovaniu na zvieratách

Európa sa pri výskume bezpečnosti potravín usiluje obmedziť testovanie na zvieratách v súlade so spoločenskými hodnotami a aj preto, že nové alternatívne metódy niekedy fungujú lepšie.

Nemecko zriadilo register štúdií na zvieratách
Nemecko zriadilo register štúdií na zvieratách

„Náš register pomáha zvýšiť transparentnosť a kvalitu výskumu a zároveň pomáha vyhnúť sa zbytočným pokusom na zvieratách.“ – Prof. Dr. Dr. Andreas Hensel, predseda inštitútu BfR (DE | EN)

...a chráni naše životné prostredie

Naše potraviny pochádzajú z prírody. Zmena klímy a globalizácia menia náš potravinový ekosystém. Ochrana nášho vidieka, riek a morí je základným predpokladom na to, aby sme si udržali zdravé potraviny, aby sme chránili naše zdravie a aby sme si mohli užívať náš spôsob života.

Udržateľné životné prostredie pre bezpečnejšie potraviny
Udržateľné životné prostredie pre bezpečnejšie potraviny

Naše potraviny pochádzajú z vidieka, riek a morí, a preto je nevyhnutné, aby sme našu pôdu, vodu a vzduch udržiavali čisté a vhodné pre život.

Rakúsko: Udržateľné poľnohospodárske postupy
Rakúsko: Udržateľné poľnohospodárske postupy

Pôda a hnojivá, osivo, kultivácia plodín, ochrana rastlín, opeľovače, biodiverzita a kvalita vody spolu prispievajú k zabezpečovaniu pravidelných dodávok potravína zároveň k ochrane životného prostredia. (DE | EN)

Ochrana našich voľne žijúcich zvierat
Ochrana našich voľne žijúcich zvierat

Vtáky, včely a všetky naše voľne žijúce druhy potrebujú ochranu a starostlivosť, aby bolo možné našu bohatú faunu a flóru zachovať.

Belgicko: Projekt zdravá včela
Belgicko: Projekt zdravá včela

Včely sú pre potravinový reťazec nevyhnutné ako opeľovače našich plodín, ako aj výrobcovia medu. Snahy EÚ zastaviť zmenšovanie kolónií včiel závisia od vnútroštátnych výskumných projektov, ako je napríklad ten belgický. (FR | NL)

Zdravie rastlín
Zdravie rastlín

Približne 70 % našej potravinovej energie pochádza z rastlín, a preto musíme pomôcť našim farmárom, pestovateľom a predajcom chrániť ich plodiny, rastliny a osivo pred škodcami a chorobami.

Záchrana európskych olivovníkov
Záchrana európskych olivovníkov

Xylella fastidiosa je baktéria, ktorá v Európe od roku 2013 napáda rastliny, a to najmä olivovníky. V postihnutých krajinách sú zavedené kontrolné opatrenia, aby sa zabránilo šíreniu baktérie, pričom výskumníci urýchlene hľadajú riešenia.

Svet plastov
Svet plastov

Mikroplasty sú malé kúsky plastu menšie ako 5 milimetrov, ktoré môžu byť škodlivé pre náš oceán a vodný život. Všetci môžeme prispieť k tomu, aby sa plasty do oceánu nedostávali.

Nemecko: Rastúci záujem o mikroplasty
Nemecko: Rastúci záujem o mikroplasty

V Nemecku rastie informovanosť a obavy súvisiace s mikroplastmi v potravinách, ostáva však mnoho nezodpovedaných otázok, a to tak medzi vedcami, ako aj širokou verejnosťou. Vedecká komunita na ne odpovedá iniciatívami, ako je táto. (DE | EN)