#EUandMyFood

Alla tycker om mat.

Mat bidrar till vår hälsa, är en del av vår kultur och våra traditioner, och ger oss fina minnen.

Mat är helt enkelt en del av vår identitet.

”EU och min mat” handlar om säker och näringsrik mat, om djurens välmående och hur vi behandlar dem. Projektet handlar också om hur vi tar hand om den miljö – jorden, vattnet och luften – som är en förutsättning för tillgången till mat.

Utforska och dela med dina vänner!

Min mat, mitt liv. Titta på videon.

EU:s system ger mat som är säker...

Alla vill att mat ska vara säker, att ingredienserna ska vara spårbara och att påståenden om livsmedlens fördelar ska ha vetenskapligt stöd. EU säkerställer att jordbrukare, tillverkare och butiker levererar säkra varor och tillhandahåller information om samtliga ingredienser och deras ursprung.

Världens strängaste regler för livsmedelssäkerhet
Världens strängaste regler för livsmedelssäkerhet

EU utvärderar matens säkerhet, näringsvärde och allergenicitet enligt vetenskapliga metoder.

Belgien: Insekter i livsmedel
Belgien: Insekter i livsmedel

EU har börjat utvärdera säkerheten kring insekter i livsmedel, vilket är en viktig proteinkälla på många platser runtom i världen. Ett antal EU-länder, exempelvis Belgien, tillämpar också en ”toleranspolicy” för att stilla konsumenternas oro kring säkerhet och allergiska reaktioner. (EN | FR | NL)

Beräknat näringsintag för alla åldrar
Beräknat näringsintag för alla åldrar

”Dietister och annan hälsovårdspersonal kan använda vårt interaktiva verktyg för att snabbt och enkelt göra beräkningar baserade på Efsas näringsreferensvärden.” – Efsa-expert och prof. Androniki Naska, Atens universitet

Finland: Främjar sunda matvanor nationellt
Finland: Främjar sunda matvanor nationellt

Myndigheterna i EU:s medlemsländer utformar nationella kostråd, som anpassas efter lokala sedvänjor och baseras på Efsas vetenskapliga belägg. Ett bra exempel är Finlands allmänna anvisningar om säkra sätt att använda livsmedel och fisk. (EN | FI | SE)

Välgrundade matval för din familj
Välgrundade matval för din familj

”För att skydda konsumenterna mot vilseledande märkning av livsmedel, kontrollerar vi informationen vetenskapligt innan EU ger sitt godkännande.” – Efsa-expert och prof. Dominique Turck, universitetet i Lille

Kroatien: Att förstå livsmedelsmärkningen
Kroatien: Att förstå livsmedelsmärkningen

Om du förstår exakt vad det står på livsmedelsetiketterna, kan det bidra till att förhindra matförgiftning och matsvinn: ”sista förbrukningsdag” används för livsmedelssäkerhet, ”bäst före” handlar om kvalitet. (HR | EN)

Hygienisk och praktisk livsmedelshantering
Hygienisk och praktisk livsmedelshantering

Korrekt förvaring och hantering – vid produktion och leverans, i butik och i hemmet – gör maten säker och enkel att använda, samtidigt som matsvinnet minskar.

Österrike: Kampen mot bakterierna
Österrike: Kampen mot bakterierna

Goda råd om hur du som konsument undviker matförgiftning: Vad man ska tänka på vid inköp och förvaring, avfrostning och beredning, rengöring osv., samt viktig information om livsmedelsburna sjukdomar. (DE | EN)

...värnar om djuren...

Vår hälsa är beroende av djurens välmående. Vi lever våra liv tillsammans med tusentals olika djurarter på jorden. Ungefär 30 procent av Europas mat kommer från djuren, och två tredjedelar av skördarna används för att utfodra djuren. Vill vi skydda vår egen hälsa är det viktigt att vi också värnar om djurens hälsa, ger dem bra mat och god omsorg.

Vår gemensamma hälsa
Vår gemensamma hälsa

”Människors hälsa, djurens hälsa och tillståndet för miljön är tätt förbundna med varandra. Det innebär att sjukdomar kan överföras från djur till människor och tvärtom. Ett viktigt sätt att förhindra det är att se till att djuren är friska, får bra mat och god omsorg.” – Marta Hugas, Efsas forskningschef

Sjukdomsfria djur
Sjukdomsfria djur

Livsmedelsburna sjukdomar och antimikrobiell resistens kan sprida sig via djur. Det är viktigt att djuren hålls friska, och att veterinärmedicinska läkemedel används på rätt sätt.

Tyskland: Att förhindra antimikrobiell resistens står högt på prioritetslistan
Tyskland: Att förhindra antimikrobiell resistens står högt på prioritetslistan

Utbredd användning av antibiotika gör att bakterierna blir bättre på att försvara sig och blir mer resistenta. Myndigheterna bevakar utvecklingen och vidtar åtgärder. (DE | EN)

Djurskydd
Djurskydd

EU stöder lantbrukarnas djurskyddsarbete. Det främjar försörjningen på landsbygden och gör maten säkrare.

Rumänien: Åtgärder för att utrota afrikansk svinpest
Rumänien: Åtgärder för att utrota afrikansk svinpest

Samarbete med EU och grannländerna gör det möjligt att i ett tidigt skede upptäcka utbrott av afrikansk svinpest. Med snabb bortforsling av slaktkroppar, och jakt endast i avgränsade områden, har man närmat sig målet att utrota sjukdomen. (EN | FR | RO)

Alternativ till djurförsök
Alternativ till djurförsök

Europa strävar efter att minska antalet djurförsök inom livsmedelsforskningen, vilket är i linje med allmänhetens värderingar. Dessutom finns det nya alternativ som ofta fungerar bättre.

Tyskland inrättar djurforskningsregister
Tyskland inrättar djurforskningsregister

”Vårt register ger ökad transparens och högre forskningskvalitet, samtidigt som onödiga djurförsök förhindras.” – Prof. dr. dr. Andreas Hensel, vd för BfR (DE | EN)

... och skyddar miljön

Vår mat kommer från naturen. Klimatförändringar och globalisering gör att ekosystemet för livsmedel förändras. En förutsättning för att kunna skydda vår hälsa och fortsätta att njuta av livet, är att vi skyddar landsbygden, vattendrag och hav.

En hållbar miljö för säker mat
En hållbar miljö för säker mat

Landsbygden, vattendragen och haven är grunden för vår mathållning. Vi måste hålla mark, luft och vatten rena för att främja växt- och djurliv.

Österrike: Hållbara jordbruksmetoder
Österrike: Hållbara jordbruksmetoder

Jordar och gödningsmedel, frön, odling, växtskydd, pollinatörer, biologisk mångfald och vattenkvalitet är viktiga för att bevara miljön och trygga en stabil livsmedelsförsörjning. (DE | EN)

Skydda de vilda djuren
Skydda de vilda djuren

För att säkerställa en bred flora och fauna måste fåglar, bin och andra djur skyddas.

Belgien: Healthy Bee-projektet
Belgien: Healthy Bee-projektet

Bina spelar en viktig roll som pollinatörer av våra grödor och som honungsproducenter. EU:s åtgärder för att förhindra minskningen av bipopulationerna stöds av nationella forskningsprojekt, som Healthy Bee-projektet i Belgien. (FR | NL)

Växtskydd
Växtskydd

Ungefär 70 procent av den energi vi får från maten kommer från växter. Därför måste vi hjälpa våra bönder, odlare och återförsäljare att skydda grödor, växter och frön mot skadedjur och sjukdomar.

Räddar Europas olivträd
Räddar Europas olivträd

Xylella fastidiosa är en bakterie som angriper växter, i synnerhet olivträd i Europa, vilket är ett allvarligt problem sedan 2013. Åtgärder för att förhindra spridning av bakterien har vidtagits i berörda länder, och forskarna kämpar för att hitta möjliga lösningar.

En värld av plast
En värld av plast

Mikroplast är små plastbitar, mindre än 5 mm, som kan vara skadliga för haven och det marina livet. Alla kan bidra till att hålla haven rena från plast.

Tyskland: Ökad oro för mikroplast
Tyskland: Ökad oro för mikroplast

I Tyskland ökar medvetenheten om och oron för mikroplast i mat. Men det saknas information om ämnet, och både forskare och allmänheten har många frågor. Forskningsvärlden startar därför nya initiativ, som det här. (DE | EN)